ကာတြန္း ဂ်ဴိကာ - မဲရုံေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက၊ ကိုယ့္မဲကိုလည္း ကာကြယ္ၾက


ကာတြန္း ဂ်ဴိကာ - မဲရုံေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက၊ ကိုယ့္မဲကိုလည္း ကာကြယ္ၾက
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅