ေဆးကုသသူမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ စံျပေဆးရုံ၌ တုိးခဲ်႕ေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲြစိတ္ေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္

ေဆးကုသသူမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ စံျပေဆးရုံ၌ တုိးခဲ်႕ေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္

ဟန္သစ္ႏုိင္၊ မုိးမခ၊ ၂၀၁၅၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ရက္

ေဆးရုံအေရွ႕ဘက္ ၆ထပ္ေဆာင္တုိးခဲ်ဲ႕
တုိးခ်ဲ႕၆ထပ္ေဆာင္


          ရန္ကုန္တုိင္း သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ  စံျပေဆးရုံသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ လူနာထားရွိရန္ ကုတင္ ၅၀၀ရွိၿပီး ဌာန ၂၀ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။ လူနာကုသသူမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ တုိးခဲ်႕ေဆာင္ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။
            ယခုအခါတြင္ စံျပေဆးရုံအေရွ႕ဘက္တြင္ ၆ထပ္ေဆာင္ စတင္တုိးခဲ်႕ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ကုတင္၃၀၀ ထပ္မံထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးရုံ၏အေနာက္ဘက္တြင္လည္း ၃ထပ္ ခဲြစိတ္ေဆာင္သစ္ ေဆာင္လုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ေလာက္မွ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စံျပေဆးရုံတြင္ ယခင္ကေန႔စဥ္ လူနာ ၃၀၀ေက်ာ္ေလာက္ပုံမွန္ တက္ေရာက္ကုသၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ၇၀၀ေက်ာ္ထိရွိလာေၾကာင္း၊ အထူးကုေဆးရုံျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္ေဆး ရုံမ်ားမွ ကုသမႈမႏုိင္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း လဲႊေျပာင္းကုသေပးရေၾကာင္း စံျပေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇယ်မွ မုိးမခသုိ႔ေျပာျပသည္။
            ၄င္းမွ “ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္၊ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အေျခခံလူတန္းစားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေဆးရုံကုိ အားကုိးၾကတယ္၊ ခဲြစိတ္ေဆာင္မ်ားမွာလည္း တန္းစီတဲ့လူနာေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ တုိးခဲ်႕ေဆာက္ရတာပါ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရတာပါ” ဟု ေျပာသည္။