ကာတြန္း ဘုန္းေက်ာ္ - ႏြားပ်ဳိသန္တယ္ဆုိတာကြာ ...


ကာတြန္း ဘုန္းေက်ာ္ - ႏြားပ်ဳိသန္တယ္ဆုိတာကြာ ...
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅