နီဇူလိုင္ - "ဒီဇင္ဘာ"


နီဇူလိုင္ - "ဒီဇင္ဘာ"
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅

ဒီဇင္ဘာ
မင့္ ႏွင္းထုရဲ သိပ္သည္းဆထဲမွာ
ခ်စ္သူခ်င္းေတြ ေထြးပါေစ
ခ်စ္သူခ်င္းေတြ ေႏြးပါေစ..

ဒီဇင္ဘာ
မင့္ ႏွစ္ေဟာင္းရဲ ႔ေနာက္ဆံုးထြက္သက္နဲ႔အတူ
 ေအးစက္မာေက်ာ...
တရားမဲ႔ေသာ မုန္းသူေတြ... က်ဆံုးပါေစ
တရားမဲ႔ေသာ မုန္းသူေတြ... က်ဆံုးပါေစ
 တရားမဲ႔ေသာ မုန္းသူေတြ... က်ဆံုးပါေစ .
အေ၀းဆံုးသို႔ ... သယ္ေဆာင္သြားပါေလ..

 (၂၅.၁၂.၁၅)