ကာတြန္း ဘီရုုမာ - က်ဴးေက်ာ္ရန္ေတြ အျမစ္က လွန္


ကာတြန္း ဘီရုုမာ - က်ဴးေက်ာ္ရန္ေတြ အျမစ္က လွန္
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆