ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၆