ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - သိပါတယ္ဗ်


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - သိပါတယ္ဗ်
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၆