ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ျပီကာတြန္း ကိုေခတ္ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ျပီ
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆