ေမာင္စြမ္းရည္ - ကၽြန္ေမာင္စြမ္းရည္ - ကၽြန္

(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆


ကၽြန္းေတြ ကုုန္လိုု႔

ကၽြန္ကုုန္ကူး

ကၽြန္ဗိုုလ္မွဴးေတြ ျမဴး။

ကၽြန္စိတ္ကူးနဲ႔

ကၽြန္လမ္းေဖာက္

မစၹ်ိမ ေရာက္၊ စိန -ေရာက္။

ကၽြန္လမ္းၾကီးေတြ ေပါက္ ။ ။

၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊