ေဆာင္းလူ - မွ်ားေခၚျခင္း

  
ေဆာင္းလူ - မွ်ားေခၚျခင္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၆

မွ်ားေခၚတယ္
တခ်ဳိ႕က
၀တ္လစ္စလစ္ႀကိဳက္ေတာ့
၀တ္လစ္စလစ္ေတြနဲ႔ ႐ုန္း႐ုန္း ႐ုန္း႐ုန္း ...။

မွ်ားေခၚတယ္
တခ်ဳိ႕က
႐ူးသြပ္မႈႀကိဳက္ေတာ့
႐ူးသြပ္မႈေတြနဲ႔ ႐ုန္း႐ုန္း ႐ုန္း႐ုန္း ...။

မွ်ားေခၚတယ္
တခ်ဳိ႕က
ႏွစ္သက္မႈႀကိဳက္ေတာ့
ႏွစ္သက္မႈေတြနဲ႔ ႐ုန္း႐ုန္း ႐ုန္း႐ုန္း ...။

တခ်ဳိ႕ကလည္း မွ်ားတယ္
ေဒါသေတြန႔ဲ ...။

တခ်ဳိ႕ကလည္း မွ်ားတယ္
ေလာဘေတြနဲ႔ ....။

တခ်ဳိ႕လည္း မွ်ားတယ္
သီအုိရီေတြနဲ႔ ....။

သူလည္း မွ်ား
ကုိယ္လည္း မွ်ားမွာ
အတၱတူေပမယ့္ ....
မွ်ားေခၚျခင္း ဒႆန ကြဲမယ္ ...

ပိန္လုိက္ ေဖာင္းလုိက္ျဖစ္ေနတဲ့
ရာစုႏွစ္ဟာ
မွ်ားေခၚျခင္းအျပံဳးေအာက္မွာ
အကြဲအကြဲ အျပဲျပဲ ...။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆ း ၁၁ း ၅၅ နာရီ။