ကိုရီးယား - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ) တံတား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းစတင္ၿပီကိုရီးယား - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ) တံတား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းစတင္
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)။ မိုးမခ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ - ၂၀၁၆ကိုရီးယား -ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ) တံတား တည္ေဆာက္ေရး  စီမံကိန္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဒလၿမိဳ႕ ရိွ တံတား တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ ကမာကဆစ္ ရပ္ကြက္ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ခန္႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အဆိုပါ ဒလ တံတားႀကီးကို ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၃၇.၈၃၃ သန္း ၊ ျမန္မာဘက္မွ ျမန္မာေငြ ၃၀.၃၄၃ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၄ သန္း အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြမ်ားကို ႏွစ္ (၄၀) အတြင္း အၿပီးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တံတားႀကီးသည္ ဒလၿမိဳ႕ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုန္းႀကီးလမ္းကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းတြင္ အေနာ္ရထာလမ္း ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းၾကားထဲတြင္တံတား အဆင္း ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ တံတား တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလမွာ ငါးႏွစ္မွ် ၾကာမည္ျဖစ္သည္။

တံတားတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ မလြတ္ကင္းေသာအိမ္ရာမ်ားအတြက္လည္း ယေန႔တြင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ယူ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အိပ္မက္တံတား ႀကီး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ အလြန္ပင္ ေပ်ာ္မိပါသည္ဟု လည္း ေဒသခံတဦး မွ ေျပာျပခဲ့သည္။

မလြတ္ကင္းသူ (၆၈) ဦးထဲမွ ၃ ဦးသာ ကန္႔ကြက္သည္ဟုလည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဆြမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ တို႔မွ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


၂၀၄၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည ္ ေခတ္မီွေသာ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ ျဖစ္လာရမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။