ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ဆိုုတာ


ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း - ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ဆိုုတာ 
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆