ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပား ေရျပတ္လပ္မႈ ႀကဳံေနရ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပား ေရျပတ္လပ္မႈ ႀကဳံေနရ
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆

(စေနေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဝီစိတြင္းေရ ရႏိုင္ေသာ ဓမၼာရံုတစ္ခုတြင္ တန္းစီေနသူတခ်ဳိ႕။ )

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဌာနက ေရတြန္းစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ေရျပတ္မည္ဟု ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တနဂၤေႏြနံနက္ပိုင္းတြင္ ေရျဖန္႔ေဝမႈ ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရလႊတ္အားေကာင္းျခင္း မရိွေသးေပ။ ႀကဳိတင္ေၾကညာခ်က္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔ ေရ ႀကဳိတင္သုိေလွာင္ျခင္း မျပဳႏုိင္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္တုိက္ခန္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား သံုးေရ အခက္ေတြ႔ၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု - မုိးမခ)