ကာတြန္း မိုးသြင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၁၀၁ ႏွစ္

 ကာတြန္း မိုးသြင္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၁၀၁ ႏွစ္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆