ေမာင္ေမာင္စုိး - တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA - အပိုင္း (၂)


ေမာင္ေမာင္စုိး - တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA - အပိုင္း (၂)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆
 
တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ပေလာင္ေဒသအပါ ရွမ္းျပည္နယ္တခုလုံး မျငိမ္မသက္ျဖစ္ပြားျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ပေလာင္ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားအပါ ရွမ္းျပည္နယ္ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔လႊတ္ရာမွအစျပဳသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေစာဘြားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းေဒသတြင္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ အေျခတည္လာေသာ စနစ္ တရပ္ျဖစ္သည္။

ေစာဘြားႏွင့္ သူ၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အျပင္ သူ၏ လက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္တြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕စားတိုက္ သူႀကီး ရြာသူႀကီး စသူမ်ားသည္လည္း ေဒသခံရွမ္းပေလာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္လက္ထက္ကေရာ အဂၤလိပ္ ေခတ္ကပါ သူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဒသတြင္းမူလအေျခက်ျပီးျဖစ္ေသာ ေစာဘြားတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွတဆင့္သြားခ့ဲၾကသည္။အဆင့္ဆင့္ရွိ ေဒသခံတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နွင့္ သူတုိ႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည့့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ကို အေကာင္ထည္မေဖၚနိုင္ခ့ဲဟု ဆိုရေပ မည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး မၾကာမွီ တရုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္တပ္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေစာ္ဘြားတုိ႔၏ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား ကာကြယ္ခုခံနိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ ျပည္မမွတပ္မ်ား လာေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳရာမွျပည္မ တပ္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း တပ္စြဲအေျခခ်ျခင္း ျပဳခ့ဲရသည္။ဤ အေၾကာင္းအခ်က္သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ျပည္မမွစြက္ဖက္မႈႀကီးလာေစသည့္အေၾကာင္းတခ်က္လည္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးစကာလက ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ လက္ဝဲဝါဒ ေရပန္းစားခ်ိန္ ပေဒသရာဇ္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အစားမထိုးနိုင္ခဲေပ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွမ္းျပည္တြင္းအေျခက်ေနေသာေစာ္ဘြားတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အစားမထိုးနိုင္သည့္ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္တြင္း မျငိမ္သက္မႈမႈ စစ္ပြဲမ်ား ယေန႔တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံ အစဥ္အလာ ၾသဇာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာသီေပါေစာ္ဘြားကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေစာ္ဘြားတစ္ေယာက္အား တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီး အစေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းသည္လည္း တိုင္းရင္းသားတုိ႔အတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ ရွမ္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိျခင္းသည္လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေစျပီး ယခင္ေစာ္ဘြားအႏြယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးသား မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားကို ပူး ေပါင္းမိသြားေစ၏။


ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပေလာင္ေဒသအပါ ရွမ္းျပည္တခုလုံးသည္ယေန႔တိုင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ားဆုံး စစ္ပြဲအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြား ရာေဒသျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အစိုးရစစ္တပ္၏ တဝက္ခန္႔မွာလည္းရွမ္းျပည္ထဲသုိ႔ေရာက္ရွိေနေတာ့၏။ ထို႔ျပင္ စစ္အစိုးရအ ေနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တခုအတြင္း ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လားရႈိးအေျခစိုက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က်ိဳင္းတုံအေျခစိုက္ ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ခိုလန္အေျခစိုက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟူ၍ စစ္တိုင္း ၄ တိုင္း တခုျပီးတခု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခ့ဲရသကဲ့သုိ႔ ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေခၚ ဒကစမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲရသည္။ စစ္အင္ အားႏွင့္ စစ္စားရိတ္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခ့ဲရသည္။

(က) P N F ပေလာင္အမ်ိဳးသားတပ္ဦး
၁၉၅၈ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ရျပီးေနာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြားမ်ိဳးနြယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ျမင့္တက္ လာေနေသာ တအန္းလူငယ္မ်ားသည္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စတင္ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားလာခ့ဲၾကသည္။

ေနာက္ဆုံး နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား တာ့ခြန္ပန္းစိန္၏သားျဖစ္သူ တာခြန္ေအးသည္ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႕တပ္ရင္း ၅ ကိုဖြဲ႕ စည္းျပီး နမ့္ဆန္တဝိုက္တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ပူးတြဲလႈပ္ရွားခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ျမင့္တက္လာေနေသာ တအန္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ တာခြန္ေသာင္းသည္ ပေလာင္အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႕ တပ္ရင္း ၆ ကိုဖြဲ႕စည္းျပီး နမ့္ခမ္းတဝိုက္ လႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည္။

၁၉၆၃ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းျပီး ပေလာင္အမ်ိဳးသားတပ္ဦး Palung National Front PNF ကိုဖြဲ႕စည္း ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေန႔ကို တအန္းပေလာင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ေခၚေဝၚၾကသည္။ P N F တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာခြန္ေသာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာအုန္းခိုင္ တုိ႔ကေဆာင္ရြက္ျပီး တာခြန္ေအးက ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

(ခ) PSLOႏွင့္ PSLA
တဖန္ ၁၉၇၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ PSLO Palung StateLiberative Orgnization ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ PSLA Palung State Liberation Army ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ PSLO ဥကၠဌျဖစ္သူ တာခြန္ေသာင္း ၁၉၈၄ တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာမိုင္းသန္းလြင္၊ ၎ ေနာက္ တာေက်ာ္လွ တုိ႔ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ခန္႔တာဝန္ယူခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၎ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ အိုက္မုန္းမွ တာဝန္ယူခ့ဲျပီး ၂၀၀၅ လက္နက္အပ္သည့္အခ်ိန္ထိ တာဝန္ယူခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

PSLO/PSLA ပေလာက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ SSA ရွမ္းအဖြဲ႕ထက္ KIA ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲကာ ယေန႔တိုင္လည္း အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KIA မွတဆင့္ ဗကပႏွင့္ ဆက္ဆံခ့ဲသည္။ ၁၉၆၈ ႏွင့္ ၁၉၈၉ ကာလၾကား ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕တိုင္းလိုလိုသည္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အကူအညီရရွိလိုမႈေပၚအေျခခံျပီး ဗကပႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ခ့ဲၾက ေပသည္။

ထိုစဥ္က ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕လႈပ္ရွားရာေနရာမွာ ေအာက္ဘက္မိုးမိတ္ ေက်ာက္မဲ သီေပါ နမ့္ဆန္ နမၼတူ အေပၚဘက္ သိႏီၷ ကြတ္ခိုင္ မူစယ္ နမ့္ခမ္း အေနာက္ဘက္ ေရႊလီျမစ္ၾကားပေလာင္ေက်းရြာမ်ားအမ်ားစုရွိသည့္ ေဒသအတြင္း လႈပ္ရွားခ့ဲၾက သည္။ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ား နက္ရွိဳင္းေသာ လွ်ဳိေျမာင္မ်ားက ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အတြက္အ ေကာင္းဆုံး ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေဒသကြၽမ္းက်င္မႈ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈအေပၚ အေျချပဳျပီး အစိုးရတပ္မ်ားအေပၚ ေျပာက္ က်ားစစ္ဆင္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားတိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္းမရွိခ့ဲပါ။ အဓိကအခက္အခဲမွာ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္အခက္အခဲျဖစ္သည္။ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ေထာက္ပ့ံမႈ အခက္ခဲရွိေသာ က်ည္ျဖံဳးအားမတတ္နိုင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕တခု အေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ၾကာျမင့္စြာ မတိုက္နိုင္သည္မွာ မထူးဆန္းလွေပ။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၆၈ မွစ၍ ဗကပ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၂ စစ္ေဒသဟူ၍ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္ဟုေခၚဆိုေသာ နမ့္ခမ္း မိုးလို မိုးမိတ္ၾကား ေရႊလီျမစ္ အေရွ့ဖက္ တေၾကာသုိ႔ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္လာရာဗကပတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသတေၾကာလႈပ္ရွားေနေသာ KIAပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကသည္။ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အဖို႔ ပေလာင္ေဒသတခ်ဳိ႕ကို ဗကပ ၂၀၂ စစ္ေဒသ၏ လုယူျခင္းကိုခံလိုက္ရ၏။ ဗကပႏွင့္ ပေလာင္အဖြဲ႕ KIA အဖြဲ႕တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအား ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲသည္။

ထုိ႔ျပင္ သီေပါနယ္ ေက်ာက္မဲ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတဝိုက္ မိုးမိတ္ကြန္ခါ တဝိုက္တြင္ SSA ႏွင့္လည္း နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အ ျငင္းပြားျပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတခ်ဳိ႕ျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ဗကပႏွင့္ျဖစ္သေလာက္ ျပင္းထန္ ရွည္ၾကားျခင္းမရွိခ့ဲပါ။ KIA ႏွင့္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႔ၾကားတြင္မူ ျပႆနာမရွိခ့ဲဘဲ ဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ခ့ဲသည္။

၁၉၆၈ မွ ၁၉၈၉ အတြင္း အစိုးရတပ္အေနႏွင့္ ဗကပႏွင့္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနရာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွိရာေဒသသုိ႔ တပ္ရင္းအမ်ားအျပားသုံးသည့္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားမဆင္ႏႊဲနိုင္ခ့ဲပါ။ ေက်ာက္မဲ သီေပါရွိ ရမခ တိုင္းတပ္မွ တပ္ရင္းမ်ားမိုးကုတ္မိုးမိတ္မွ ထိုစဥ္ မႏၲေလးအေျခစိုက္ နမခတိုင္းတပ္တခ်ဳိ႕စစ္ဆင္ေရးဝင္ေရာက္သည္ကို ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲ ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း ဗကပ တပ္မ ၄၈ မွ တပ္ရင္း ၃ ရင္းေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္အတြင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲရာ အစိုးရစစ္တပ္ မွလည္းတပ္မ ၆၆ မွ တပ္ရင္း ၄ ရင္းပါ နည္းဗ်ဴဟာတခုသုံးျပဳျပီး တုန္႔ျပန္လာသည္။ ၄ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္သည့္ စစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္းဗကပ ၂၀၂ စစ္ေဒသ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္သာမက ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕စိုးမိုးရာေဒသအတြင္းထိပါ တိုက္ပြဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ဲ့ျပီး ပေလာင္ေဒသတြင္းရွိ ပေလာင္ေဒသတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားပါျပင္းထန္သည့္ စစ္ဒဏ္သင့္ခ့ဲေပသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ PSLO/ PSLA စဖြဲ႕ျပီးေနာက္ပိုင္းပေလာင္တပ္အေနႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အခက္ အခဲအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေျပာက္က္က်ားစစ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားသာဆင္ႏႊဲနိုင္ခ့ဲျပီး ထင္သေလာက္မေပါက္ခ့ဲဟု ေျပာရ ေပမည္။

ထို့ျပင္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ အင္အားမွာလည္းသိသိသာသာ တက္မလာေခ်။ နမ့္ဆန္ နမ့္ခမ္း ကြတ္ခိုင္ စသည့္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ပေလာင္လူဦးေရထက္ ေက်းလက္ေတာေတာင္ထူထပ္၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ပေလာင္လူဦးေရကပိုမ်ားေပရာ ပေလာင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ စာေပယဥ္ေက်းမႈ နိမ့္က် ျခင္း ျပင္ပကမၻာႏွင့္အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္ျခင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရေပရာ ပေလာင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုအတြင္း အမ်ိဳးသားစိတ္ နိုးၾကားထႂကြရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနခ့ဲ့ေပသည္။ ဗကပတုိ႔အေျခခ်ခ့ဲေသာ ဝ ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈေရခ်ိန္မွာ ထိုစဥ္က ပ ေလာင္လူမ်ိဳးတုိ႔ထက္ နိမ့္ပါးသည္ဟုဆို၍ရေသာ္လည္း ဗကပတုိ႔အေနႏွင့္ တရုတ္၏ကူညီအားေပးမႈႏွင့္အတူ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းအား ေငြအားကို အသုံးျပဳ၍ ဝ လူမ်ိဳးမ်ားေဒသကို ထူေထာင္နိုင္ခ့ဲသည္။ ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာဤကဲ့သုိ႔ ရုပ္ဝတၳဳအား ေငြအား အကူအညီ မရရွိခ့ဲေခ်။

(ဂ) တပ္ေပါင္းစု
PSLO/ PSLA ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွာ စတင္ထူေထာင္ခါစက ရွမ္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ KIAကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးဆက္ဆံေရး ေကာင္းခ့ဲေပသည္။ ၁၉၇၆ ေနာက္ပိုင္း KIA ႏွင့္အတူ ဗကပႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ့ဲေသာ္လည္း ဗကပႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမရွိခ့ဲ။ ဗကပထံမွ စစ္ေရးအကူအညီ ေလာက္ေလာက္ လားလားမရခ့ဲသလို ဗကပ၏ အေလးထားဆက္ဆံမႈကို မခံခ့ဲရဟု ဆိုနိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ KIA ႏွင့္အတူမဒတ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က မဒတ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မာနာ ပေလာသုိ႔ ကိုယ္စားအဖြဲ႕ေစလႊတ္ထားနိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိပေလာင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တာအိုက္ဘုန္းႏွင့္ တာ့ဘုန္းေက်ာ္တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ မာနာပေလာသုိ႔ေစလႊတ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဦးတာ့ဘုန္းေက်ာ္မွာမဒတ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ KNU မွ ဖဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္ႏွင့္တြဲ၍ တာဝန္ယူဘူးခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

မာနာပေလာေရာက္ ပေလာင္ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕သည္ KIA သာမက KNU WNO အဖြဲ႕မ်ားပါ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ခ့ဲ ရံုမက မဒတ၏ ကူညီအားေပးမႈႏွင့္ ယေန႔ PSLF Palung StateLiberative Front ကိုဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung