ပညာေရးနဲ႔ အတန္းပညာ စာအုပ္မ်ား အညႊန္း

 အေထြေထြရီေလတီဗီတီ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္စာေစာင္
ေရးသားသူမ်ား - ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)၊ ေဒါက္တာမ်ဴိးတင့္(ရုပေဗဒပါေမာကၡ အျငိမ္းစား)၊ ဘုိးလွဴိင္


ဂ်ဴပီတာစာေပ။ အမွတ္A တုိက္ 30A ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္း၊ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္၊သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္
ဖုန္း - 09 972432839၊ ၀၉၂၅၄ ၁၈၃၃၂၁။

ပထမအၾကိမ္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅။

မ်က္နွာဖုံး၊အတြင္း ပန္းခ်ီ -ေဒါက္တာတင္ေအာင္
မ်က္နွာဖုံးဒီဇိုင္း - ေအးျဖဴေအာင္
ထုတ္ေ၀သူ - ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဴိး

အုပ္ေရ - ၁၀၀၀
တန္ဖုိး - ၁၅၀၀က်ပ္
စာမ်က္ႏွာ - ၁၂၇

အခန္း ၈ ခန္းပါ၀င္ထားျပီး သခ်ာၤဆရာ၊ ရူပေဗဒဆရာမ်ားက ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ မွာနွစ္တစ္ရာျပည့္ ရီေလတီဗီတီ သီအုိရီအမွတ္တရေဆာင္းပါးမ်ား ပါ၀င္သည္။ Albert Einstein အဲလတ္ဘတ္အုိင္စတုိင္း တီထြင္ခဲ့တဲ့ Relativity Theory ၏ ရာျပည့္ အမွတ္တရ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)က အုိင္စတုိင္းေျပာတဲ့ ရီဗလတီဗီတီသီအုိရီရဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဥပမာေပါင္းမ်ားစြာေပးကာ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ရွင္းျပထားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သခ်ၤာတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားေရာ၊ သခ်ၤာကို အနည္းငယ္မွ် ကၽြမ္း၀င္ထားသူမ်ားအတြက္ ရီေလတီဗီတီအေၾကာင္း တီးမိေခါက္မိသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာတင္ေအာင္က ရီေလတီဗီတီဆုိင္ရာ ဥပမာမ်ားကို သီအုိရီမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တဲြကာ ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ ဆရာၾကီးကိုယ္တုိင္ေရးဆဲြေသာ ကာတြန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ဘုိးလွဴိင္မွ ရီေလတီဗီတီနဲ႕ပတ္သက္ေသာ သူကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ အျဖစ္မ်ား၊ သူကိုယ္တိုင္သင္ယူခဲ့ရေသာ ရီေလတီဗီတီ၊ မသင္ဖူးတဲ့ ရီဗလတီဗီတီ၊ သူကတဖန္ျပန္သင္ရေသာ ရီေလတီဗီတီအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။

 
အဌမတန္းသခ်ာၤ (၈) တန္း - သင္ရိုးကုန္ အေျဖစုံ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)


ပါေမာကၡစာေပ။ ၂၂၂ စက္၇ုံလမ္း၊ ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဖုန္း - ၀၉၇၃၂၀၅၃၉၇။ ၀၉၄၂၁၀၅၉၉၃၁။

ပထမအၾကိမ္။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ။
အတြင္းသရုပ္ေဖာ္ - ေမာင္ရစ္
အုပ္ေရ ၅၀၀
တန္ဖုိး - ၂၀၀၀က်ပ္
စာမ်က္နွာ - ၂၇၀

၈တန္း သင္ရုိးအတုိင္း အခန္းလုိက္ကုိ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပထားျပီး ဥပမာမ်ား၊ ပုစာၦမ်ား၊ အေျဖမ်ားျဖင့္ ဂရုတစုိက္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သင္ရုိးကုန္ဟု ဆုိသည့္အတုိင္း သခ်ာၤသင္ရုိး အစဆုံးကုိ အေသးစိတ္ရွင္းခ်က္မ်ား၊ ပုစာၦမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတြက္ျပထားပုံမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ပုိျပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ေရးသားခ်က္မ်ား ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ စိတ္ပါလက္ပါ ဖတ္ရူတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါက အေျခခံသခ်ာၤသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ေနာင္တြင္လည္း ထုိအခ်က္အလက္မ်ားက အက်ဴိးရွိသြားမွာ ေသခ်ာပါသည္။

အလြတ္က်က္ရမွာ ေၾကာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သခ်ာၤကုိ တကယ္နားလည္သေဘာေပါက္ကာ သခ်ာၤတြက္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။