ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ၀န္ေတြ ေလ်ာ့ရမယ္

 ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ၀န္ေတြ ေလ်ာ့ရမယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၆