ခင္လြန္း - မတ္လ

 ခင္လြန္း - မတ္လ
(မုိးမခ) မတ္ ၈၊ ၂၀၁၆

ၾကယ္ေတြမစုံတဲ့ေကာင္းကင္ႀကီး
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ မက စြန္းခဲ့ၿပီ

လူေတြ စိတ္ကူးနဲ႔
ငွက္ေတြကိုလႊတ္လိုက္ၾက

ေလညင္းကို
ဘာသာစကားထည့္လိုက္ကာ
မုန္တိုင္းျဖစ္ေစခဲ့
ေရညိႇတက္ သံမဏိတံတိုုင္းႀကီးေတြ
အက္ကြာ က်လာတဲ့အထိ။

အလင္းသစ္တစဟာ
ကမၻာေလာကရဲ႕
လုံသားကိုထိုးခြဲ
ရဲ ရဲ
စူး  စူး
ဖူး   ဖူး
ျမ  ျမ
ဦးညႊတ္ၾက။
အမွန္တရားရဲ႕အလံေတာ္ဟာ
ဘယ္ဓားေအာက္မွာမွ
ေကြးညႊတ္သြားရိုးမရွိ။ ။

ခင္လြန္း
၁၈၊ မတ္၊ ၂၀၀၉