တူေမာင္ညိဳ - ဝမ္းနည္းရမွာလား ဝမ္းသာရမွာလား သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ာ

Photo - ကြမ္းျခံကုုန္း NLD


တူေမာင္ညိဳ - ဝမ္းနည္းရမွာလား ဝမ္းသာရမွာလား သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ာ
မိုုးမခ။ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၆ 


သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီ။ က်မ္းသစၥာဆုိၿပီးရင္ သမၼတျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။

အမ်ားသူငါ ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းထားသူ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ေပး လိုက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဦးထင္ေက်ာ္ တစ္ဦးထဲကိုပဲ ပံုေအာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးတာနဲ႔ သမၼတေရြးခ်ယ္ တာကို သင္ျမတ္ေရးအျမင္နဲ႔ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီးလုပ္လို႔မရဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳမိလုိက္္ပါတယ္။

ဒါဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတဲ့ စင္ျမင့္ေပၚမွာ ကျပေနတဲ့ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ရဲ႕ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခန္း ၿပီးဆံုးသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြက ဆက္လာေနအံုးမွာပါ။ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခန္းၿပီးတုိင္း ပညာရပါတယ္။ ၿပီးသြားတဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းကေန က်ေနာ္တို႔ကုိ အခုလို ပညာေပးသြားပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ေတာ့မွ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္မ ေပးႏုိင္ဘူး၊သမၼတျဖစ္ခ်င္ရင္ “ဗိုလ္ျမင့္ေဆြလမ္းေၾကာင္း” လိုက္ရလိမ့္မယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တစ္ဖက္မွာ သူတို႔ႏွစ္ၿခိဳက္လုိလားတဲ့ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ သူတို႔လိုလားပံုမရတဲ့သူ(ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ)ကို ဘယ္လိုမွ လႊဲေရွာင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ဘဲ “ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္” လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၾကရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အသိအမွတ္ျပဳထားသူတုိင္း၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို ေလးစားလုိက္နာထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ လုိ႔ က်ိမ္းသစၥာျပဳထားၾကရသူတုိင္း ဘယ္လိုမွ ျငင္းပယ္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္တစ္ခုထဲမကပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခန္႔သားဝင္ထုိင္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ၁၆၆ ဦး၊ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲကျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၃ ဦး (ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရး) စတဲ့အခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းပယ္လုိ႔မရပါဘူး။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အသိအမွတ္ ျပဳ လက္ခံထားၾကရပါတယ္။

ဒါေတြကိုေျပာင္းလဲဖုိ႔ဆုိရင္လည္း “ပုဒ္မ ၄၃၆” မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔သာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)နဲ႔(ခ) ဆုိၿပီး ေထြလီကာလီ ေရးသားထားေပမယ့္ တကယ့္အႏွစ္သာရက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ဘယ္ပုဒ္မကို မဆို ပယ္ ဖ်က္မယ္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မယ္ဆုိရင္ “ကာခ်ဳပ္” က သေဘာမတူသမွ် ျပင္လုိ႔/ေျပာင္းလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကို ေျပာထား တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရကို လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ႏုိင္ေပမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြမွာေတာ့ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က နည္းနည္းကေလးမွထိလို႔၊ ျပဳလု႔ိမရပါဘူး။ “စစ္ေရးအျမင္”ကို “ကာကြယ္ေရးအျမင္” လို႔ ေျပာင္းခ်င္တာ စစ္တပ္ က သေဘာတူလက္ခံလိုက္တာကိုၾကည့္ၿပီး ေရွ႕တဆင့္တိုးကာ တစ တစျပဳျပင္လာႏုိင္ေကာင္းရဲ႕လုိ႔ ေတြးထင္ေနၾကတာဟာ ရုိး အ လြန္းရာက်ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)ကိုၾကည့္ပါ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင္ရွိသည္”လုိ႔ အျပတ္ေျပာထား၊ေရးထားတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ကကမ္းကုန္သြားပါၿပီ။ “တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥ အားလံုး” ဆိုတာ “အရာရာလို႔” ဆုိလိုတာပါ။ ဒီလိုေရးလုိက္ရင္ ဒဲ့ဒုိးသိပ္က်လြန္းေနလို႔ အခုလို ေရးထားတာပါ။

ဘာလုိ႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆုိေတာ့ “ပုဒ္မ ၆ (စ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”လို႔ ေရးသားျပ႒ာန္းထားလို႔ပါပဲ။ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ မႈအခန္းက႑” ဆုိတာအရာရာလို႔ဆုိလုိတာပါ။ အရာရာကိုစစ္အုပ္စုကလႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္စြက္ဖက္ခဲ့လုိ႔ပက္က်ိလမ္းသြားသလို အရာရာနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ မဟုတ္ပါလား။

၁၉၆၂ ကေန ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဘက္ေပါင္းစံုမွာ စစ္တပ္က၊ စစ္အုပ္စုကလြမ္းမိုး ျခယ္လွယ္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါလား။ ဒီရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုဟာ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းထဲ အနက္ရိႈင္းဆံုးက် ေရာက္သြားခဲ့ရတာနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးေတြ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသြားခဲ့တာကေတာ့ တကယ့္အျဖစ္မွန္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ဆိုတာ တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥထဲ အက်ံဳးဝင္ ေနပါတယ္။အလားတူပါပဲ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဆုိတာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္ခံဌာနပါ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဟာ ကာခ်ဳပ္စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔တဲ့ စစ္ဗိုလ္ဝန္ႀကီးပါ။ ဒီေတာ့ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥပါပဲ။

ဒီေတာ့ဗ်ာ ရိုးရုိးေလးပါ။ ေသနတ္ေဖာက္တဲ့ကိစၥ၊ စစ္တိုက္ေနတဲ့ကိစၥ ရပ္ဖို႔ဆုိင္းဖို႔၊ သမၼတႀကီးက စစ္တပ္ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ ပါ့မလား။ ညြန္ၾကားႏုိင္ပါ့မလား။ သမၼတႀကီးက အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားတာကိုလည္း စစ္္တပ္က က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံ နာခံပါ့မလား။

ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ပံုေအာေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ သမၼတႀကီး၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္သူလို႔ ဂုဏ္သတင္းသင္းပ်ံ႕တဲ့ သမၼတႀကီး၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ေသြးေခၽြးမ်က္ရည္ေတြ စြန္းေပးျခင္းမရွိတဲ့ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ “လက္ပံေတာင္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရတဲ့အခါ မလႊဲမေရွာင္ႏုိင္ဘဲ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ တိုးမိ၊ တုိက္မိမွာကို ေတြး မိၿပီး စုိးရိမ္မိပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္” ကို (ဗကသ) က သပိတ္ ေမွာက္ေနပါၿပီ။

ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေရးႀကီးအဆိုတဲ့တင္တဲ့အခါ စစ္ဗိုလ္ေတြက မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ တားျမစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါတင္မက မွတ္တမ္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရတာ ပူပူေႏြးေႏြး ျဖစ္ရပ္ပဲ မဟုတ္ပါလား။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”အရ ေရြးေကာက္ပြဲ/သမၼတေရြးပြဲတို႔ဆိုတာေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြားကို အေပၚယံ အားျဖင့္ဖံုးကြယ္လွည့္စားထားႏုိင္ဖုိ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းေတြမွာ က်ေနာ္ တုိ႔ “ဒီမိုကေရစီဟီးရိုးေတြ” ပါဝင္ကျပသရုပ္ေဆာင္ေနၾကရတာပါ။ သူတုိ႔တေတြ ဟန္ပါပါ၊ သရုပ္ပါပါ တင္ဆက္အသံုးေတာ္ခံေလတုိင္း က်ေနာ့္ ရင္ထဲမွာ စူးစူးရွရွ ခံစားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးစံုကို ကိုးရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲၾကည့္သလုိ ၾကည့္ ေနၾကရအံုးမယ္လုိ႔ ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ဇာတ္လုိက္ျဖစ္မယ့္ ေခတ္သုိ႔ ေျပာင္းၾကစုိ႔ ။