ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Couch Potato


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Couch Potato
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၆