ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Save Face


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Save Face
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ မတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆