ကာတြန္း မင္းထက္လူ ● ျမန္မာအုိင္ေဒါလ္မွ မဟုတ္တာ ....


ကာတြန္း မင္းထက္လူ ● ျမန္မာအုိင္ေဒါလ္မွ မဟုတ္တာ ....
(မုိးမခ) မတ္ ၆၊ ၂၀၁၇