ခက္ဦး - ပါေဂ်ာင္


ခက္ဦး - ပါေဂ်ာင္ 
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆

ေသြးစီးေၾကာင္း မဟုတ္ခဲ့
မီးေမာင္း သာျဖစ္ရဲ႕
အာသံကုန္းထက္က
မၿငိမ္းတဲ့ ၾကယ္ေတြ ။

(၁၃ . ၂ . ၂၀၁၆)