Posts

ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း - သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ

ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး

ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

ေမာင္ေရၿဳကႃး - ကဵႂရိုးရႀင္

ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ - ဟသာၤ ကိုးေသာင္း

လႀသန္း - ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

ကာတၾန္း အိုးေ၀ - ကာတၾန္း Dec 28th 2007

သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ

သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

မိုးမခ - စာအုပ္ မိတ္ဆက္

ကာတၾန္း အိုးေ၀ ရဲႚ ကာတၾန္း - Dec 27th 2007

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ - ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ

မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ

Masoeyein Sayadaw at LA and his speech