သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ သို႔


 သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ သို႔

(မိုးမခ) မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၆
(ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း)