ကာတြန္း မိုးသြင္ - လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာဆိုတိုင္း


ကာတြန္း မိုးသြင္ - လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာဆိုတိုင္း
(မိုးမခ) ဧျပီ ၉၊ ၂၀၁၆