ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ဟိုးေရွ႔မွာ မ႑ပ္


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ဟိုးေရွ႔မွာ မ႑ပ္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၃၊ ၂၀၁၆