ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ဟုတ္ကဲ့ပါ အဘ ...ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ဟုတ္ကဲ့ပါ အဘ ...
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၆