ကာတြန္း သူရမိုး - ရက္ ၃၀ စီမံကိန္း

 
ကာတြန္း သူရမိုး - ရက္ ၃၀ စီမံကိန္း
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၆