ေအးေက်ာ္ေက်ာ္ - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာ


ေအးေက်ာ္ေက်ာ္ - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာ
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၆
(သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္က ကူးပါတယ္)

ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းမွာအလုပ္လုပ္တုန္းက လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ နည္းပညာအျပင္ ဝါသနာအေလ်ာက္ သူတို႔တိုင္းျပည္ရဲ့ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုေလ့လာမိေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲက သူတို႔တိုင္းျပည္ရဲ့ အစိုးရဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတာကို ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပပါရေစ။

ဒီဇာတ္လမ္းမွာ မင္းသားေတြကေတာ့ (၁) အစိုးရ (၂) လွ်ပ္စစ္ဌာန (၃) စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန (၄) အေကာက္ခြန္ဌာန (၅) ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္လို႔

(၁) အစိုးရရဲ့တာဝန္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္ဖို႔၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စနစ္တက် အားေပးဖို႔၊ ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခမ်ား ရရွိဖို႔ျဖစ္တယ္။

(၂) လွ်ပ္စစ္ဌာနကေတာ့ မီးမပ်က္ဖို႔၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္စနစ္ျဖစ္ဖို႔၊ လုပ္ငန္းမွ အျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔၊

(၃) စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနကေတာ့ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္လို အရံႈးေတြထုတ္လုပ္ေနတဲ့ Loss Making စက္ရံုေတြ သူတို႔ မပိုင္ပါဘူး၊)

(၄) အေကာက္ခြန္ဌာနက ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခ ရရွိဖို႔၊

(၅) ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားက လွ်ပ္စစ္ဌာနက လက္ခံတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ တို႔အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး . . . . . လွ်ပ္စစ္ဌာနက မိမိတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအျပင္ အစိုးရ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းျဖစ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အားေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိတို႔အဓိက တာဝန္ကို အထိခိုက္ခံျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ကို ဇြတ္မွိတ္အားေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ဘူး၊ အလတ္စားဗို႔အား ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျဖစ္ကို အားေပးပါတယ္။
အျမင့္စား ဗို႔အားပစၥည္းမ်ားကိုေတာ့ (ခၽြင္းခ်က္ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႔ကလြဲ၍) ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ပစၥည္းေတြကိုသာ သံုးပါသည္။

ဒီအခ်က္ကို အစိုးရကို တင္ျပတယ္။ အစိုးရကလည္း လွ်ပ္စစ္ဌာနက ပညာရွင္ေတြ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ တင္ျပတာကို လက္ခံတယ္၊ ဇြတ္မခိုင္းဘူး၊ လွ်ပ္စစ္ကလည္း မိမိတို႔အားေပးမယ့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း International Standard မ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ခိုင္းတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို စံခ်ိန္စံညႊန္းမရွိဘာမရွိ မထုတ္လုပ္ခိုင္းဘူး၊ ဒီကိစၥ အတြက္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္။

စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနက လွ်ပ္စစ္ဖက္က သံုးမည့္ျပည္တြင္းျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း International Standard မ်ားကို ထိုင္းစက္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္း Thai Industrial Standard (TIS) မ်ားအျဖစ္ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းကို လိုက္နာရတယ္၊ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း လိုက္နာေၾကာင္း TIS Certificate ေတြ လုပ္ထားရတယ္။ ဒါကို သူတို႔က ၾကီးၾကပ္တယ္။

ဘန္ေကာက္ Rama 6 လမ္းမၾကီးမွာ ရွိတဲ့ TIS Building ၾကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အယင္က ေဆာက္လုပ္ေရး ရံုးခ်ဳပ္ၾကီးေလာက္ ရွိပါတယ္။ အထဲမွာ International Standard ေတြကို စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု အေနနဲ႔ ထားရွိပါတယ္။ IEC, ANSI, IEEE, JIS အစရွိတဲ့ International Standard ေတြမွာ Life Time Member ဝင္ထားတယ္။ ထြက္သမွ် Standard ကို Download လုပ္ျပီး လူေတြဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ထားထားတယ္။ ေကာ္ပီလိုခ်င္ တစ္မ်က္ႏွာ ဘတ္ငါးမူးနဲ႔ ဆြဲေပးတယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Standard မရွိေသးယင္ သူတို႔ကို မွာထား၊ ကိုယ့္ဖုန္းေပးထား၊ သူတို႔ Download လုပ္ျပီးယင္ ရျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေပးတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနက လက္ခံတဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကို အစိုးရက ယူျပီး အေကာက္ခြန္ဌာနကို ေပးထားတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြ ႏိုင္ငံျခားက ဝင္လာယင္ အေကာက္ခြန္က ၁၅% - ၂ဝ% ေကာက္တယ္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနက ျပည္ပပစၥည္းကိုသာလက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ အျမင့္စားဗို႔အားေတြ ဝင္လာယင္ေတာ့ အေကာက္ခြန္က ၁% ပဲေကာက္တယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားက ပစၥည္းေတြသြင္းယင္ သတိထားရတယ္။ အျမင့္စားဗို႔အား ပစၥည္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပႏိုင္ေအာင္ ကက္တေလာက္၊ သံုးမည့္ဌာနရဲ့ ေထာက္ခံစာ စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရတယ္၊ ႏို္႔မို႔ ၁% ကေန ၁၅% ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

သတိထားရတဲ့ အျဖစ္ေတြထဲက ေျပာျပရယင္၊ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ ထိုင္းက လွ်ပ္စစ္ဌာနေတြက အျမင့္စားဗို႔အားလိုင္းေတြ 115, 230, 500 KV ေတြမွာ ေၾကြသီးဆိုယင္ NGK Japan ရဲ့ Porcelain ေၾကြသီးပဲသံုးတယ္၊ ျပည္တြင္းေၾကြသီးထုတ္လုပ္သူေတြ ရွိေပမယ့္ သူတို႔ကို အလတ္စားဗို႔အား အတြက္ပဲသံုးတယ္။ (အခ်ိဳ႔ရွားရွားပါးပါး ေနရာတစ္ခ်ိဳ႔မွာ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အျခားေၾကြသီးသံုးတာေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔က NGK ေၾကြသီးသြင္းယင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းတဲ့ ကိုယ့္လူကို ေသခ်ာေျပာထားရတယ္။ High Voltage သံုး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ႏို္႔မို႔ဆို Medium Voltage ေၾကြသီးဆိုျပီး အေကာက္ခြန္ကယူဆယင္ ၁၅% နဲ႔ေတြ႔မွာေလ။

သူတို႔အေကာက္ခြန္ကလည္း Record လုပ္ထားတယ္၊ ဒီကုမၸဏီကထုတ္တဲ့ပစၥည္းတစ္ခါ ႏွစ္ခါသြင္းျပီးယင္ ေနာက္ဆိုသိပ္ေျပာစရာမလိုဘူး၊ သူတို႔ Database ထဲမွာ ရွိတယ္။ အသစ္ဆိုယင္သာ ေသခ်ာတင္ျပရတယ္။ သည္လိုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ့ အက်ိဳးကို အားလံုးခံစားၾကရတယ္။

ဇာတ္လမ္းက မျပီးေသးပါ။ Globalization နိယာမအရ တိုင္းျပည္ေတြဟာ Free Trade ဆုိတဲ့ အခြန္ေလွ်ာ့/ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အသီးသီး လက္မွတ္ထိုးလာၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ ထိုင္းအေကာက္ခြန္ဌာနက Free Trade Agreement ထိုးထားတဲ့ တိုင္းျပည္က Medium Voltage ေၾကြသီးေတြ၊ ဝါယာၾကိဳးေတြကို ၁၅% ေကာက္လို႔မရေတာ့ဘူး။

အဲဒီေတာ့ အေကာက္ခြန္နဲ႔ အစိုးရနဲ႔တိုင္ပင္တယ္၊ ျပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဌာနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္၊ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ၊ ေနာက္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဌာနတို႔၊ အေဆာက္အဦ စစ္ေဆးေရးဌာနတို႔က သူတို႔ စီမံကိန္းေတြမွာ သံုးမယ့္ပစၥည္းေတြက TIS Certificate ရွိရမယ္လို႔ တင္ဒါေတြ၊ Building Code ေတြမွာ ထည့္ေရးလာၾကတယ္။ သည္နည္းနဲ႔ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကို မထိပဲ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

အစိုးရ ဌာနအျခင္းျခင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေတြပါပဲ။