ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေဆာင္းလူ ● ကြၽ န္ ျပ ဳ ျခ င္ းေဆာင္းလူ ● ကြၽ န္ ျပ ဳ ျခ င္ း
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆

ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။
ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းက ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။

ႏုိင္ငံသားေတြကုိ သခင္အားရ လူပါး၀ေတြက ကြၽန္ျပဳခ်င္ၾကတယ္ ...။
ႏုိင္ငံသားေတြကုိ အထက္ခံ ေအာက္ဖားေတြက ကြၽန္ျပဳခ်င္ၾကတယ္ ...။
ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ကြၽန္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ .. ကြၽန္ျပဳခ်င္ေနၾကတယ္ ...။

လူလည္ေတြက အားနာမႈကုိ ခုတုံးလုပ္ ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။
လူပ်င္းေတြက ညႇာတာမႈကုိ ခုတုံးလုပ္ ကြၽန္ျပဳတယ္ ..။
လူလည္ လူပ်င္းေတြက ရွက္စိတ္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။

ကြၽန္ျပဳတယ္ ....
ကြၽန္ျပဳတယ္ ....
ကြၽန္ျပဳတယ္ ....
ကြၽန္ျပဳတယ္ ....

ေခတ္အဆက္ဆက္
ကြၽန္ျပဳတယ္ ....။

ေခတ္အဆက္ဆက္
လူ လူ ခ်င္း ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။

ေခတ္အဆက္ဆက္
ကြၽန္ ကြၽန္ ခ်င္း ကြၽန္ျပဳတယ္ ...။