ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း
၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္
ေဒၝက္တာ သန္းႎိုင္ ႎႀင့္ စကား၀ိုင္း

မိုးမခ (ဆစ္ဒနီ) မႀ ဦးပန္တဵာ ေတၾႚဆုံသည္

ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
အစီအစဥ္နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

Comments