လႀသန္း - ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ


ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ
လႀသန္း

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ကမၲာဳကီးေနာက္ကို
ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး ေမေမ
ကဵေနာ္ေနာက္ကိုသာ
ကမၲာဳကီး ေလ႖ာက္လိုက္ေစခဵင္တာ
အဲဒီအတၾက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရမယ္ ဆိုရင္လည္း ခံလိုက္မယ္

အင္တာနက္ ေခတ္မႀာ
အင္ဗာတာေတာင္ မသုံးႎိုင္လိုႚ
ဖေယာင္းတိုင္နဲႚ ေနခဲ့ရတဲ့ ညေတၾလည္း မဵားလႀပၝဴပီ

ကမၲာရၾာဳကီးထဲမႀာ
တေနႚတဴခား တံငၝေတၾ မဵားမဵားလာ
မုဆုိးေတၾ မဵားမဵားလာ
အဲဒီဳကားထဲမႀာ တံငၝနားနီး တံငၝ
မုဆိုးနားနီး မုဆိုး မဴဖစ္ခဲ့တာကိုပဲ ဂုဏ္ယူပၝရေစ

ဟိုဟာ လမ္းညၿန္
ဒီဟာ လမ္းညၿန္
လမ္းညၿန္ စာအုပ္ေတၾအလည္မႀာ
ကိုယ္သၾားရမယ့္လမ္းကို
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ ရႀာေဖၾေရၾးခဵယ္ခဲ့ပၝတယ္

အိမ္ခန္းထဲ ဴပန္ဳကည့္လိုက္ေတာ့လည္း
ဇိမ္ခံပစၤည္း ဆိုလိုႚ
နဲႚ ေနတဲ့ ပက္လက္ကုလားထိုင္အို တလုံးရယ္
ဓာတ္ခဲ ေရဒီယိုေလး တလုံးရယ္
ေဆးေပၝ့လိပ္တိုေတၾပဲ ရႀိပၝတယ္

ေစဵးကၾက္ စီးပၾားေရးေခတ္မႀာ
ပဲဴပႂတ္နဲႚ ေ၀းခဲ့ရ
ပဲပင္ေပၝက္နဲႚ ေ၀းခဲ့ရ
ေနာက္ဆုံး ေစဵးနဲႚေတာင္ ေ၀းခဲ့ရပၝဴပီ

ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္း ဆိုတာဳကီးကို
ေမေမ့ကို ကဵေနာ္ ဘယ္လို ရႀင္းဴပရမႀာလဲ

တခၝတေလ ေနာက္ဘ၀ကို ေမ့ေနသလို
အနာဂတ္ကို ေမ့ေနမိတယ္

ဒၝေပမယ့္ တတိယလိႁင္း ဆိုတာဳကီးက
ကဵေနာ္တိုႚ ထမင္း၀ိုင္းထဲ ၀င္လာခဲ့ဴပီ ေလ

ဘာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ကမၲာဳကီးေနာက္ကို
ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး ေမေမ
ကဵေနာ့္ေနာက္ကိုသာ
ကမာၲဳကီးကို ေလ႖ာက္လိုက္ေစခဵင္တာ
အဲဒီအတၾက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရတာေတၾလည္း မဵားလႀပၝဴပီ ေမေမ။

သရုပ္ေဖာ္ ပန္းခဵီ - ပန္းခဵီ ထိန္လင္း

Comments