စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ

စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ

၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္

ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ
မိုးမခ (ဆစ္ဒနီ)

ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
အစီအစဥ္ နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

Comments