မုန္တိုင္းအလၾန္ ဴမန္မာဴပည္ - သတင္းတိုထၾာ

မုန္တိုင္းအလြန္ ျမန္မာျပည္ - သတင္းတိုထြာ
မိုးမခ

ေမ ၂၈၊ ၂၀၀၈ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပင္ ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႔သစ္ျမင္ကြင္း (AFP)ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ ဆင္ေျခဖုံးရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားက အရပ္သားအလွဴရွင္မ်ားအေပၚ ေနထုိင္စားေသာက္ေရး အားထားေနရပုံကုိ ေအပီသတင္းဌာနက မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (AP)


ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီကုိ လက္ခံရန္၊ ေဒၚစုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လြတ္ေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သား ရဟန္းရွင္လူမ်ားကလည္း ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ သိရိလကၤာႏုိင္ငံ ကုိလံဘုိၿမိဳ႔ေတာ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ေတာ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ (AP)
လြန္ခ့ဲေသာ ၁၈ ႏွစ္ကေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရခ့ဲေသာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ယမန္ေန႔က အထက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ (AFP)အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံးအျပင္ဘက္တြင္ အဖဲြ႔၀င္အခ်ဳိ႔က စစ္အစုိးရကုိ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံ အျမန္ဆုံးေရာက္ရိွေရး၊ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရး တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚစု၏ေနအိမ္ဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္ၾကသည္။ (AFP)


ေဒၚစု၏အိမ္သုိ႔ခ်ည္းကပ္ရာလမ္းကုိ လုံၿခဳံေရးအထပ္ထပ္ ပိတ္ထားသည္။ ယမန္ေန႔က လုံၿခဳံေရး ပုိမုိတုိးျမွင့္ထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးအခမ္းအနားျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံးအနီးတြင္လည္း လုံထိန္းအင္အား အမ်ားအျပား ခ်ထားသည္။ (Reuters)

Comments