ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦး အသက္အႏၱရာယ္စုိးရိမ္ရ

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦး အသက္အႏၱရာယ္စုိးရိမ္ရ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂
ေမ ၃၁၊ ၂၀၀၈

လြန္ခ့ဲသည့္ ၂ ႏွစ္က ထင္ရွားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိကုိႀကီးႏွင့္အတူေတြ႔ရေသာ ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း (photo: moemaka)

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းသည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ၎၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ Burma Democratic Concern က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။
အာဏာပုိင္တုိ႔က ႏွိပ္စက္ထားသည့္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေအာ့အန္ေနေၾကာင္း၊ ေလျဖတ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အသက္ရွင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္က ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ရိွေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည္။

Comments