ဴပည္တၾင္းကဖတ္မိသမ႖ဂဵာနယ္အပိုင္းအစ


ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစမ်ား
ေမလ စတုတၳပတ္ ၂၀၀၈
ဂ်ာနယ္ျဂိဳလ္ သာဂိ
ေမ ၃၀၊ ၂၀၀၈

အရင္ကတည္းက မုိးမခမွာ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ဒိုင္ဂ်က္ဆိုျပီး ဖတ္မိသမွ် ျပည္တြင္းကစာေတြကို သိမ္းထားတဲ့ေနရာ လုပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ အရူးလြယ္အိတ္ပါပဲ။ မ်က္စိလည္ေလ စာအုပ္ေဟာင္းပုံထဲ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ စာတိုေပစေတြ႔ေလ လိုမ်ဳိးထားတာ။ http://ezine.mywebdigest.net ပါတဲ့။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားမွာေတာင္ ေလေဘးကို သြားကူၾကပါတဲ့။ မတားပါဘူး တဲ့။ ထိေရာက္ေအာင္ ေဘးထိတဲ့ေဒသအေရာက္ သြားကူၾကတဲ့။ လိုရင္ေတာ့ အကူလာေတာင္းတဲ့။ ကူမယ္တဲ့။ သူတို႔က စျပီး သြားေနျပီလို႔ေတာ့ မေျပာဘူးဗ်။ “ဖတ္ပါ့” …

Comments