အိုဘားမား ပထမဦးဆုံး လူမည္းသမတ ေလာင္း


အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆုံး လူမည္းသမၼတေလာင္း အုိးဘားမား
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇြန္ ၆၊ ၂၀၀၈

အေမရိကန္ရဲ႔ သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ လူမည္းအမ်ဳိးသားတဦး ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဒီမိုကရက္ပါတီက ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သူကလည္း အေမရိကသမိုင္းမွာ ပထမဦးဆုံးေသာအမ်ဳိးသမီး သမၼတေလာင္း ျဖစ္ခ်င္သူ ဟယ္လရီကလင္တန္ ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ဖက္ပါတီ ရီပါဘလစ္ကန္ကေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မက္ကိန္းကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္ဆက္ၾကမည္ဟု ယူဆသည္။

ျမန္မာျပည္ သံဃာအေရးအခင္း၊ ဆိုင္ကလုံးနာဂစ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ပူပန္ၾကသူမ်ားကို အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပၾကေၾကးဆိုလ်င္ - ဂၽြန္မက္ကိန္းက အၾကိမ္ေရ အမ်ားဆုံးနဲ႔ ပထမ၊ ဟယ္လရီကလင္တန္က ဒုတိယႏွင့္ အိုဘားမားကေတာ့ ျမန္မာျပည္အေရးကို သူတို႔ေလာက္ ထုတ္ေျပာသည္ကို မေတြ႔ခဲ့ရဟု မိုးမခ ၀ုိင္းေတာ္သားတဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Comments