ဗားေတာ့ဘရက္ - အကုန္လုံး လၾတ္ရင္လၾတ္၊


အကုန္လံုး လြတ္ရင္လြတ္၊ အကုန္လံုး ငတ္ရင္ငတ္
ဗားေတာ့ဘရက္၊ ဘာသာျပန္ - တင္ေမာင္ေအး

ဇြန္ ၅၊ ၂၀၀၈

အို အေမွာင္ထုထဲမွာ လဲေလ်ာင္းေနတဲ့ ေက်းကၽြန္
သင္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္သူက လႊတ္ေပးမွာလဲ
အသင့္ကို ေက်းကၽြန္အခ်င္းခ်င္းသာ
ျမင္ေန ေတြ႔ေနပါတယ္
အသင္ေတာင္းဆိုတာ ငိုေႂကြးတာလည္း
ေက်းကၽြန္အခ်င္းခ်င္းသာ ၾကားရတယ္
ရဲေဘာ္ႀကီးေရ၊ ေက်းကၽြန္အခ်င္းခ်င္းကသာ
သင္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူလိမ့္မယ္။

အကုန္ ရရင္ရ မရရင္ တခုမွ မလိုခ်င္ဘူး
အကုန္ လြတ္ရင္လြတ္ မလြတ္ရင္
တေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး
တေယာက္တည္း လြတ္သြားလည္း သူရပ္တည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး

ေသနတ္လား၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္သံႀကိဳးလား၊ ေရြးၾကစို႔
အကုန္ ရရင္ရ မရရင္ တခုမွ မလိုခ်င္ဘူး
အကုန္ လြတ္ရင္လြတ္ မလြတ္ရင္
တေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး

ထမင္းဆာလို႔ အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္နဲ႔
ထမင္းေတာင္းေနတဲ့ အသင္ လူငတ္ႀကီး
ဒို႔ဆီလာခဲ့ပါ၊ ဒို႔လဲ ငတ္ေနတယ္
ဒို႔အငတ္အဖြဲ႔နဲ႔ အတူမငတ္ေအာင္ ရွာၾကံစားၾကမယ္
လူငတ္ခ်င္းသာ မင္းငတ္ေနတာ နားလည္ၿပီး
ရွာၾကံေကၽြးမယ္။

အကုန္ ရရင္ရ မရရင္ တခုမွ မလုိခ်င္ဘူး
….. ….. ..… ..… …..
….. ….. ….. ….. …..

အကုန္ လြတ္ရင္လြတ္ မလြတ္ရင္
တေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး။

အ႐ိုက္ခံရလို႔ ေမ့ေမ်ာလဲက်ေနတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံရသူေရ
မင္းအ႐ိုက္ခံရတဲ့အတြက္ ဘယ္သူက
လက္စားေခ်ေပးမွာတဲ့လဲ
မင္းလိုပဲ အ႐ိုက္ခံရတဲ့လူေတြက မင္းကို
လွမ္းေခၚေနၾကတယ္

ဒို႔လည္း အ႐ိုက္ခံရတာမို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး မင္းကို
စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္ အားေပးေနတာပါ

ရဲေဘာ္ေရ၊ မင္းအတြက္ ဒို႔ လက္စားေခ်ေပးမယ္
လာခဲ့။

အကုန္ ရရင္ရ မရရင္ တခုမွ မလိုခ်င္ဘူး
….. ….. ..… ..… …..
….. ….. ….. ….. …..
အကုန္ လြတ္ရင္လြတ္ မလြတ္ရင္
တေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး။

ေဟ့ စိတ္ဓာတ္ခၽြတ္ျခံဳက်ေအာင္
အဖိႏွိပ္ခံရသလားေဟ့
သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေစာ္ကားခံရၿပီဆိုရင္
ခံရတာေတြ တကြက္ခ်င္း ျပန္ေတြးၿပီး
မခံခ်င္စိတ္ ေမြးစမ္း
ေၾကကြဲစရာ ခံစားမႈေတြနဲ႔ မရွိမျဖစ္တဲ့
လုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္
ခုခ်က္ခ်င္း တိုက္ပြဲ၀င္ပါ၊ နက္ျဖန္ခါကို ဆုိင္းမေနနဲ႔။

အကုန္ ရရင္ရ မရရင္ တခုမွ မလိုခ်င္ဘူး
….. ….. ..… ..… …..
….. ….. ….. ….. …..
အကုန္ လြတ္ရင္လြတ္ မလြတ္ရင္
တေယာက္မွ မလြတ္ခ်င္ဘူး။ ။

Comments