ဴပည္တၾင္းကဖတ္မိသမ႖ဂဵာနယ္အပိုင္းအစ


ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစမ်ား

ဂ်ာနယ္ျဂိဳလ္ သာဂိ
ဇြန္လ တတိယပတ္ ၂၀၀၈
ဇြန္ ၂၁ ၂၀၀၈

ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္က သတင္းေခါင္းစဥ္ စိတ္၀င္စားစရာေတြ အမ်ားၾကီးပါခင္ဗ်ာ။

ဥပမာ ၁ လနဲ႔ ၁ ပတ္ ၾကာမွ “ျပည့္ခိုင္ျဖဳိး” ေတြက နာဂစ္သင့္ေဒသကို လူမႈေရးလုပ္ဖို႔ ထြက္ခြာပါတယ္တဲ့။

လပၸတၱာျမိဳ႔႕ေျပာင္းေရြ႔တည္ေဆာက္မယ္ … တဲ့။ မူလေနထိုင္သူေတြအျပင္ အျခားလိုအပ္ေနသူေတြက ကိုယ့္စာရိတ္နဲ႔ လာခဲ့ၾကရမယ္ ဆိုပဲ။

နာဂစ္က ပရိဟိတစိတ္ဓာတ္ ရုတ္တရက္ေမြးဖြား၊ ပရဟိတမာရသြန္ ပန္းတိုင္အထိေျပးႏိုင္ေရး အေရးၾကီး … တဲ့။ ဖတ္ပါ့ … ။

Comments