ဴပည္တၾင္းကဖတ္မိသမ႖ဂဵာနယ္အပိုင္းအစ


ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစမ်ား
ဂ်ာနယ္ျဂိဳလ္ သာဂိ
ဇြန္လ ဒုတိယပတ္ ၂၀၀၈

ဇြန္ ၁၆ ၂၀၀၈

သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္မည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းကေရးလိုက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ားလို႔ နံမယ္တပ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဖုံးဖိထားသည့္ၾကားက သမိုင္းတြင္မည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားကေျပာတဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားလို႔ ဆိုရေလမလား …

Comments