Nargis Diary – Postcards from the Delta # 4

နာဂစ္ ဒိုင္ယာရီ - ဧရာ၀တီက ပို႔စကဒ္မ်ား - ၄

သူ
ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ဇြန္လ ၄ ရက္၊ ေဒါင့္ၾကီးကန္ေက်းရြာ
ကရင္ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ မိသားစုမ်ား
ေသာက္စရာ ေရ၊ စားစရာ ဆန္
ေနစရာ အိမ္၊ ေျပးစရာ ေျမ
သူတို႔မွာ မရွိပါ …
သူတို႔မွာ အျပဳံးေတြ မရွိပါ …

Nargis Diary – Postcards from the Delta # 4
Thu
June 12th , 2008

4th June 2008, Daunt Gyi Kan Village
Karen Children and their families
No Water to Drink, No Rice to Eat
No Home to Stay, No Place to Run
No Smile …

(Photo at Daunt Gyi Kan Village, the Delta, MoeMaKa)

Comments