relief effort needs information

ဖ်ာပုံၿမိဳ႔မွ ဒုကၡသည္မိသားစု (photo: AP)

ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုိ႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္လိုသည္
ညိဳညိဳေအာင္
ဇြန္ ၆၊ ၂၀၀၈

ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အဝတ္အထည္မ်ားကို တပုိင္တႏုိင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း သြားေရာက္ေပးပုိ႔ၾကရာတြင္ ယင္္းေဒသမ်ား၏ တိက်ေသာ သတင္္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွပါက ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၾကသည့္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါအဖဲြ႔မ်ားမွာ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက အလွဴေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားသာမက လုပ္အားဒါနအျဖစ္ ဆရာဝန္မ်ား စသည္ျဖင့္ စုစည္းကာ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ ၎တို႕သြားေရာက္ရာ ေဒသ၏ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို ႀကဳိတင္ မသိရိွရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ခဲြေဝရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရသည္။
ယင္းေၾကာင့္ လွဴဒါန္းသည့္ အဖဲြ႔အစည္းအမ်ားစုမွာ သြားလာရလြယ္ကူေသာ ကားလမ္းေဘး ဝဲယာမ်ားတြင္သာ ေပးေဝေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားကမူ အကူအညီေပးသူမ်ား လာေလ့ရိွသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ မိမိ႐ြာ၏ အပ်က္အစီး၊ အကူအညီလိုအပ္ေနပံုကို ေျပာျပသည္။
''က်ေနာ့္႐ြာ က်ဳံခ်င္က ဒီနဲ႔ (ေဒးဒရဲနဲ႔) သိပ္မေဝးေတာ့ဘူး။ အကူအညီေပးတဲ့ ဘာအဖဲြ႔မွလည္း မေရာက္ဘူး။ အစ္မတို႔ သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ လိုက္ပို႔ေပးမယ္။ အပ်က္အစီးလည္း မ်ားတယ္ အစ္မ'' ဟု က်ဳံခ်င္ရြာမွ ေလေဘးဒဏ္ ခံရသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
''အတိအက် မသိဘဲ လုပ္ရေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲ ဆိုေတာ့ တစ္အိမ္ကို အိမ္သာငါးလံုးေဆာက္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာတာပဲ။ လာလွဴတဲ့လူေတြက လိုမယ္ထင္တာေတြ ယူလာၾကတာေလ။ ဟိုလူကလည္း အိမ္သာခြက္ေတာ့ လိုမယ္။ ဒီလူကလည္း အိမ္သာခြက္လိုမယ္ ဆိုျပီး ငါးဖဲြ႔ရိွေတာ့ ငါးခြက္ရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ရတဲ့အိမ္က ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ အိမ္သာငါးလံုး ေဆာက္ရမွာလား။ အဓိက ကေတာ့ ေဒတာ အတိအက်ရဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔က လိုအပ္တယ္။ ဒါမွလည္း ထိေရာက္တဲ့ ကူညီမႈျဖစ္မွာ'' ဟု ျပည္တြင္း Capacity Building Centre တစ္ခုတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ၎၏ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ယွဥ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အေရးပါပံုကို ရွင္းျပသည္။
ပ်က္စီးေဒသမ်ား အေျခအေနကို ေယဘုယ် သိရိွရေသာ္လည္း ေက်းရြာ အေရအတြက္၊ အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ လူဦးေရ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ကို အတိအက် သိရိွရန္ အခက္အခဲ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
''အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ေတြြျဖစျ္ဖစ္ ေဒတာေတြ ေကာက္ျပီး ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးအျပင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ဦးေဆာင္လုပ္ရင္ေတာ့ ဒါက သိပ္ခက္ခဲမယ္ မထင္ဘူး''ဟု အရပ္ရပ္မွ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံစုေဆာင္းေပးေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
''တေန႔က ေလေဘးကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ က်မတို႔အဖဲြ႔ကို လာလွဴတာ ထမင္းေပါင္းအိုးႏွစ္လံုး၊ လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအိုး ႏွစ္လံုး'' ဟု သူမက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွမည္ဆိုပါက ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္သည္။ ။

Comments