မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ - 27th July 2008

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၀၈

ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္ - ေမရွင္

သတင္းတုိထြာ၊ သခ်င္းပေဒသာ

ကမာၻလူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆစ္ဒနီသို႔ ၾကြေရာက္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း

ၾကပ္ေျပး အရႈပ္ေတာ္ပုံ - အပိုင္း ၄၊ NDD, Burma Today

၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ရင္တြင္းစကား၊ RFA

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အထုပၸတၱိ - ေမာင္ထင္

ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားရဲ႔ ေနာက္ဆုံး အေျခအေန

စီစဥ္သူ - ဦးပန္တ်ာ၊ ႏွင္းျမတ္ခိုင္၊ ေမရီ

Comments