ေတာရဲ့တရား - ဳကည္ေအာင္


ေတာရဲ႕တရား
ၾကည္ေအာင္
ဇူလုိင္ ၁၂၊ ၂၀၀၈

ေမ်ာက္ေသြး တခြက္
အင္ဖက္ ခြက္ထုိး
မုဆုိးေတြ ေသာက္ၾက။

ေကာက္ညွင္း အရက္နဲ႔
မ်က္ႏွာ သစ္ၾက။

အခ်စ္ မရိွ
ထစ္ခနဲ ဆုိ
ရန္ လုိတယ္
ရန္ သုိတယ္။

လက္ မေႏွးနဲ႔
အသက္ေဘးဆုိတဲ့ တရားဟာ
စား ပစ္လုိက္
မစားရင္ အစားခံရမယ္။

ေတာရဲ႕ တရားဟာ
အားေကာင္းသူ ရွင္မယ္
အားနည္းသူ ေသမယ္။

ဂ်ာမန္ နစ္ေရွး ျဖစ္ျဖစ္
အဂၤလန္ ဒါ၀င္ ျဖစ္ျဖစ္
ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ေတာႀကီးထဲမွာ
ဒီတရားဟာ ရွင္သန္ဆဲ။

ဒီတရားရဲ႕
က်မ္း စာရြက္ဟာ
ေက်ာက္ထက္ အကၡရာလုိပဲ
ဥႆာ ႐ုိးမ ပဗၺတထဲမွာ
အစုိးတရ ျဖစ္တုန္း
၀ုန္းခနဲ
ေက်ာက္ ကမ္းပါးယံႀကီး
တေ၀ါေ၀ါ တုန္ဟည္းၿပီး
ၿပိဳဆင္းသြားတယ္။

ေအာင္ေလာင္ ငွက္
ေအာင္ခ်င္း ငွက္တုိ႔ရဲ႕
ေန႔ခင္း အိပ္မက္လည္း
အစိတ္စိတ္ အက္ ၿပိဳ ကဲြသြားေပါ့။

႐ုိးမဟာ
တန္ခုိးအားနဲ႔
မုိးသားကုိ
ဆဲြ ခ် မ်ဳိပစ္
ေတာရဲ႕ တရားသစ္ကုိ
ထုဆစ္ ကဗၺည္း တင္ေနေလရဲ႕။(မွတ္ခ်က္ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထုတ္ စာေပဂ်ာနယ္ အတဲြ ၂၊ အမွတ္ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာကဗ်ာ ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

Comments