ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ - August 3rd 2008

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဳသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၀၈

စည္ေတာ္ၾကီးနဲ႔ သမိုင္းအခ်က္အလက္

သတင္းတုိထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ

ေမဆြိ စတိတ္ရႈိး စကား ( ဆစ္ဒနီ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ)

မင္းသိခၤ စ်ာပန စကားနဲ႔ ဒီမိုကေရဒစီတရား

ေၾကာ္ျငာက႑

ရန္ကုန္ေဆးရုံနဲ႔ ဆစ္ဒနီေဆးရုံ ကြာျခားပုံ (ေဆြးေႏြးခန္း)

သူလိုလူ ေဒါက္တာျမင့္စုိး ဂုဏ္ျပဳအလြမ္းေျပ

အထူး - မင္းသိခၤ ဒီမိုကေရစီတရား စ - ဆုံး

စီစဥ္သူ - ဦးပန္တ်ာ၊ ႏွင္းျမတ္ခိုင္၊ ေမရီ

Comments