Burmese in Singapore received ill treatment from authority, a paper told

ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို စကၤာပူ အာဏာပိုင္မ်ားက ေမာင္းထုတ္ဟု စကၤာပူက ျမန္မာတို႔ ေ၀ဖန္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈

စစ္အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ဴိးစီးပြားခ်င္းတူညီသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားခ်င္းကြဲလြဲသူမ်ားကို လက္သင့္ခံထားရွိျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘဲႏွင့္၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘဲႏွင့္ ထိုတိုင္းျပည္တို႔က ႏွင္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ စာတေစာင္ကို စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာတစုက ထုတ္ေ၀လိုက္သည္။

ထိုစာတမ္းက စကၤာပူအစိုးရကို ေ၀ဖန္ထားရာတြင္ ၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးအခင္း၊ ၂၀၀၈ စစ္အစုိးရ အေျခခံဥပေဒ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး ႏွင့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းအေရးအခင္းတို႔တြင္ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေထာက္ခံအားေပးသေယာင္ ဟန္ျပခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း၊ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ရဲမ်ား၊ လုံျခဳံေရးမ်ားႏွင့္ တဖက္လွည့္ျပီး ျခိန္းေျခာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားအထိ လာေရာက္ျပီး အလုပ္ခြင္ႏွင့္ စာသင္ၾကားမႈတို႔ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ လိုက္လံ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူရွိ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံရုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတုိ႔ကိုလည္း ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေရးတက္ၾကြသူမ်ားထဲမွ လူ ၁၀ ဦး ေက်ာ္ကို ေရြးထုတ္ျပီး တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာသက္တမ္း ထုတ္မေပးျခင္း၊ တိုးမေပးျခင္းႏွင့္ ရုတ္သိမ္းျခင္းအထိ ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ စကၤာပူအစိုးရသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ၊ ရာဇ၀တ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိေသာ သာမန္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားကို မတရားဖိႏွိပ္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသူတို႔မွာ - ကိုစိုးသီဟ၊ ကိုမ်ဳိးထြန္း၊ ကိုလႈိင္မိုး၊ ကိုေက်ာ္စိုး၊ ကိုသူရိန္၀င္း၊ မေငြဇင္စိုး၊ ကို၀ဏၰေစာသိန္း၊ မေအးသႏၳာ၊ ကိုစိုးထြန္းႏွင့္ အမည္မထုတ္ျပန္ရေသးသည့္ အျခား ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရးကို မူတည္၍ အျမတ္၀င္ထုတ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ျပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီက တာ၀န္ရွိသူတို႔ကို စကၤာပူအာဏာပိုင္တို႔က ၾကိဳတင္ႏွိမ္ႏွင္းထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသီးသီးမွာလည္း စကၤာပူ အာဏာရွင္တို႔၏ လက္ေစာင္းထက္မႈကို သိထားသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ စာနာမႈမ်ား၊ ေတာင္းပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အေရး ၀န္ေလးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကီးမွာ လူ တသိန္းနီးပါး စကၤာပူတြင္ ရွိေနရာ စကၤာပူအစိုးရမွာ သူ႔တိုင္းျပည္တြင္ ျမန္မာ့အေရး မ်က္လုံးပြင့္လာသလို သူ႔ျပည္သားတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ လုိခ်င္လာမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားသူ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ စကၤာပူသည္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိျပီး အကန္႔အသတ္ရွိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလ်က္ရွိရာ ယခုကဲ့သို႔ အင္အားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အယူႏွင့္ ဆႏၵ လြတ္လပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ႏွိမ္ခ်သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ပါက စကၤာပူအာဏာပိုင္တို႔မွာ အရွက္သာ ရွိမည္ဆိုပါက အရွက္ရဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ မဆင္ျခင္ႏိုင္လ်င္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္ေတာ္သားမ်ား စာရင္းတြင္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွား၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္အတူ စကၤာပူႏိုင္ငံကိုပါ တရား၀င္ ေရွ႔တန္းမွာ စာရင္းတိုးလိုက္ရုံသာ ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံက စုေပါင္းလက္မွတ္ထုိး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေကာက္ယူျပီး စကၤာပူအစိုးရႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို မေတြ႔ရေသးေပ။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအေရး လႈပ္ရွားသူ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္တကြ လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ခ်က္ျခင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္မႈကို မေတြ႔ရေသးေခ်။ ၂၀၀၇ ေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာအေရးကို အထူးတက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္လာေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂါ အစုအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔လည္း ထိုစာတမ္းကို လိပ္မူျပီး ေပးပို႔ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Comments