Burmese Monks Group announced Children Aid Foundation for Nargis affected area


ငါးက်မ္းျပန္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႔ နာဂစ္အလြန္ ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ထြက္ရွိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

၂၀၀၈ ေမလ ၂ ရက္ နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ျပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အလွဴဒါနျပဳ ေစတနာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအနက္ သကၤန္းကၽြန္း ငါးက်မ္းျပန္ ေက်ာင္းတိုက္၏ အစီအစဥ္တခုအျဖစ္ နာဂစ္လြန္ ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွဳိးေဆာ္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တခု ထြက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မိဘမဲ့၊ အုပ္ထိမ္းသူမဲ့ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ခိုလႈံရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိးမဲ့ေစသည့္ လမ္းမွားမ်ားသို႔ မေရာက္ေစရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္ျပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကုသိုလ္ျဖစ္ ထူေထာင္ေသာ "Child Aid Foundation" - ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္ဟု စာေစာင္တြင္ ပါရွိသည္။

ငါးက်မ္းျပန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼပီယက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ - နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ထားသည္ ျမန္မာျပည္၏ ေနရာေဒသတို႔သည္ မျပီးဆုံးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားၾကီးတခုကို ၾကည့္ရသည္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ အစစအရာရာ ေရရွည္ ၀ိုင္း၀န္း ထူေထာင္ေရးတို႔ကို အမ်ားျပည္သူတို႔က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ လူၾကီးမ်ားထက္ အားနည္းနိမ့္က်သျဖင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ေမြးစားျခင္း၊ မေမြးႏိုင္ပါက ခုိလႈံသည့္ဌာနမ်ား၊ မိသားစုမ်ားကို စာရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရး ဆုံးခမ္းတိုင္ သင္ၾကားေပးျခင္း စသည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ခြဲျခမ္းျပီး ယူၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုလို ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးမခသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တကာ၊ တကာမမ်ား ေစတနာရွင္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္းက ကယ္ဆယ္ေရး ခရီးစဥ္ ၆ ၾကိမ္ထက္ မနည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပက အလွဴခံရရွိသမွ်ကို စုေဆာင္းလက္ခံလွ်က္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း သာမက ေျခလ်င္ခရီးမ်ားႏွင့္ ရြာစြန္ ရြာဖ်ားမ်ားအထိ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ အျခား ျမန္မာျပည္အသီးသီးက သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္အသိေပးၾကလ်က္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေစတနာ၀န္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူ႔ အင္အားမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အလွဴဒါန လုပ္ငန္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္တို႔က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဆရာေတာ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာရွိသည့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑မ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ -

စံျပ ေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဘးရန္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ ခိုင္ခန္႔သည့္ အေရးေပၚအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ ၂ ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ေအာက္ထပ္ကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲျခင္း၊ စားေရ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဆးကုသ ျပဳစုမႈ ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူမႈဘ၀မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ကူျခင္းႏွင့္ ယခုအစီအစဥ္ကဲ့သို႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔ အက်ဳိးရွိမည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

"ဆရာေတာ္ၾကီးေတြဆိုရင္ ပထမ ၀တၳဳ (ေငြေၾကး) နဲ႔ အမိုးအကာေတြ ရြာခံေတြကို ေပးလွဴလိုက္တယ္။ ဒုတိယ ကြင္းဆင္းၾကည့္ျပီး တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလား၊ တျခား အခက္အခဲေတြ ရွိသလားဆိုတာကို ၾကည့္ျပီးေတာ့မွ ေနာက္ထပ္ ဆက္ျပီး ေထာက္ပံ့တယ္။ အဲသည္ေတာ့ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အလုပ္လုပ္ရတာ အက်ဴိးရွိတယ္။ တိုးတက္မႈေတြကိုလည္း ျမင္ရတယ္။ …" ဟု ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိသည္။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ အေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကုလႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ သတ္မွတ္သည့္ စာရိတ္ထက္ သက္သာေအာင္၊ စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔က်ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ၾကလ်င္ ေက်းရြာ အေျမာက္အမ်ားကို သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။ ကမာၻတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တို႔ ေတာက္ေလ်ာက္ ေႏွာက္ယွက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ရာ နာဂစ္မုန္တိုင္း တခါ၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္း ေနာက္ မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု မေျပာႏိုင္ၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလ်င္ ေဂဟစနစ္တို႔ကို မုန္တိုင္းဖ်က္ဆီးလိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္း သဘာ၀ေဘးတို႔ ပို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Comments