democracy is still possible

ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး ျမန္မာစစ္တပ္ပါ၀င္ရမည္ဟု ဦး၀င္းမင္း သုံးသပ္

ဓာတ္ပုံသတင္း
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၈

 ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ ထင္ရွားသည့္ တကၠသုိလ္တခုတြင္ ေဟာေျပာေနေသာ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ေလ့လာသူ ဦး၀င္းမင္း။ ယေန႔ နံနက္က ကီြဇုန္ၿမိဳ႔ျပင္ရိွ ဖိလစ္ပုိင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရရိွေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွပါေသးသည္ဟု ဦး၀င္းမင္းက ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အစြန္းမေရာက္သည့္ စစ္အရာရိွမ်ားက စစ္တပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ၊ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္လက္တဲြၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ (photo: AP)

Comments