How the Burmese being discriminated because of their political opinion

စကၤာပူအစိုးရ ျမန္မာေတြကို ဖိႏွိပ္သမွ်

ဒီလြန္

ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာလူတန္းစား မ်ိဳးစံုတို႔သည္ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးလာမႈ (သို႔) ပညာေရး အာမခံမႈ ေလွ်ာ့ပါးလာမႈတို႔ေၾကာင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အစရွိေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာၾကကာ ယခုအခ်ိန္တြင္္ ေနထိုင္သူေပါင္း ၁ သိန္း ခန္႔ ရွိေနပါသည္္

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္အခ်ိန္ထိ စကၤာပူႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ား အနည္းစုေလာက္သာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေလးမ်ားအား ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဟန္း သံဃာ အပါအ၀င္ လူၾကီး၊ လူငယ္အမ်ားစု ရင္ထဲ၌ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား မတရား ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဴပ္ခံရမႈအေပၚ မခံမရပ္ႏိုင္မႈမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာျပီး မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ တတ္အားသေရြ႕ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ န အ ဖ စစ္အာဏာ႐ႈး လက္တစ္ဆုပ္စာ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ပိုမို သိရွိလာေစရန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အသက္၊ ဘ၀ စြန္႔လႊတ္ကာ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျပင္းျပင္း လုပ္ခဲ့ၾကရာ

သိသာ ထင္ရွားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာ၊၂၀၀၇ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ASEAN Summit ၌ Orchard လမ္းေပၚ ဆႏၵျပခဲ့မႈ၊ Referendum ၌ မိမိႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ျပဳျပီး “NO” စတစ္ကာ ကပ္ထားေသာ အနီေရာင္ တီရွပ္ ႏွင့္ ဦးထုပ္ကို လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္တူ ၀တ္ဆင္ ေဆာင္းခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕၌ စည္းစည္းလံုးလံုး ႏွင့္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္စြာ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖၚျပသမႈတို႔သည္ န အ ဖ စစ္အာဏာ႐ႈးမ်ားအား အရွက္တကြဲ ျဖစ္ေစခဲ့သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ အေရျခံဳ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ စကၤာပူအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အၾကပ္႐ိုက္ ေစခဲ့ပါသည္္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လႈပ္ရွားလာခဲ့ေသာ ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား ႏွင့္္ အျခားေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ စည္္းလံုးညီညြတ္မႈ ႏွင့္ လူအင္အား၊ စိတ္ဓါတ္အင္အား ၾကီးမားလာမႈအား စနစ္တက် ျဖိဳခြဲရန္ န အ ဖ အလိုက် စကၤာပူအစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ပါသည္္။

စကၤာပူအစိုးရသည္ မတ္လ၊ ၂၀၀၈ မွ စတင္၍ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ ႏွိမ္နင္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္၌ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားသူ၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္သူတို႔၏ ဗီဇာသက္တမ္းမွာ အားလံုးနီးပါး မကုန္ေသးေသာေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ မွ စတင္ျပီး ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ေသာသူမ်ား တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ရွိလာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ထိ (၁၂)ေယာက္ ထိခိုက္ျခင္း ခံေနရျပီး (၃)ေယာက္မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားရျပီ ျဖစ္ပါသည္္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စကၤာပူအစိုးရ၏ သိကၡာမရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္္။

၁။ ကိုစိုးသီဟ

၎သည္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္တည္းက ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ တတ္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သကဲ့သို႔ နာဂစ္ ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး အပါအ၀င္ လူမူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အားတက္သေရာ ပါ၀င္္ခဲ့ျပီး Tanglin Police Station မွ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ National University of Singapore တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး ေက်ာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တန္းတူ PR Application Offer Letter လကၡံ ရရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းျပီး၍ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ (ပံုမွန္အားျဖင့္ University ႏွင့္ Polytechnic မွ ေက်ာင္းျပီးသူတိုင္း PR Application Offer Letter လကၡံရရွိၾကျပီး ေက်ာင္းျပီးသူတိုင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ ၆လ မွ ၁၂ လထိ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိၾကပါသည္)။

၎၏ Student Pass သည္ Final Year Project Presentation အျပီး (၈)ရက္အၾကာ (၁၇)ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ျပီး (၁၃)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ Degree Scroll ကို လကၡံရရွိခဲ့ပါသည္္။ ထိုအေတာအတြင္း Social Visit Visa ကို လစဥ္ တိုးေနခဲ့ရျပီး (၃၀)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ ထိသာ ရရွိခဲ့ပါသည္္။ ဇြန္လကုန္ကာနီးတြြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ Long-Term Social Visit Pass ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (၂၄)ရက္၊ ဇုူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ICA (Immigration and Check-Points Authority) မွ ေပးပို႔ေသာ Rejection Letter ကို (၂၆)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ ၌ ၎၏ စပြန္ဆာထံမွ တစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္္။

(၂၈)ရက္ႏွင့္(၂၉)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ICA ကို ျပန္သြားခဲ့ျပီး NUS မွ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေနထိုင္ အလုပ္ရွာေဖြခြင့္ ရွိလွ်က္ႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ Pass မရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ Long-Term Social Visit Pass အတြက္ Appeal Letter ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွင္းျပပဲ ခ်က္ခ်င္း ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္္။

စကၤာပူ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မည္သို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၎၏ Social Visit Pass ကုန္ဆံုးသည့္ (၃၀)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ မနက္ပိုင္း (၆း၄၅) နာရီ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားသို႔ ထြက္ခြာရန္ မနက္ (၆း၁၅-၆း၂၀) နာရီတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေလယာဥ္ကြင္းမွ Immigration Counter ကို ျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သာမန္အားျဖင့္ ေလယာဥ္ စီးနင္းလိုက္ပါရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Counter အျဖတ္၌ Immigration Officer မွ ၎၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို စစ္ေဆးျပီး ေဘးဘက္တြင္ ရွိေသာ အထူး စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာ ေကာင္တာဘက္ကို ေခၚသြားပါသည္္။ ထိုေနရာမွ တစ္ေနရာရာကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈကို (၃၀)မိနစ္ခန္႔ၾကာ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါသည္္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ၎၏ ေလယာဥ္မွ ထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္ အလြန္နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎၏နာမည္ကို ေနာက္ဆံုး ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္အေၾကာင္း Immigration Officer အား ေျပာျပရာ ေလယာဥ္ကို ေစာင့္ခိုင္းထားေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္္။ ေနာက္ဆံုး Immigration Officer သြားခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ အေျပးအလႊား သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္မွာ ထြက္ခြာသြားျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Immigration Officer ထံျပန္လာျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ မည္သည့္ ျပႆနာ ရွိသလဲဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဘာမွ မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္္။

ထု႔ိျပင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပဲ စိတ္အႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း စသည္တို႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပဲ ေနာက္တစ္ေန႔ ျပန္ထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ တစ္ရက္သာ တိုးေပးခဲ့ပါသည္္။ (ႏိုင္ငံၾကီးသား ပီသပါသည္၊ စည္းစနစ္ အလြန္ က်ပါသည္ဟု ေျပာဆို္ေလ့ရွိေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္အား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။)

ထိုေန႔တြင္ပင္ ၎သည္ Engineering Company တစ္ခုတြင္ Project Engineer / Manager အျဖစ္ အလုပ္ ရွာေဖြ ရရွိခဲ့ျပီး အလုပ္ရွင္မွ Employment Pass အား Online မွ ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အတည္ျပဳေပးျခင္း မရွိေသးပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ EP ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုပါက တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္္အတြင္း ျပီးစီးႏိုင္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံ အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီညႊတ္မွသာ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ပတ္ထိ ၾကာတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ပတ္သာ ၾကာတတ္ေသာေၾကာင့္ Social Visit Pass ကို EP ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျပီးစီးသည့္အထိ အျမဲတမ္း ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎အား လံုး၀တိုးေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္္။

စကၤာပူအစိုးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ Polytechnic (၅)ခု ႏွင့္ University (၃)ခု မွေက်ာင္းျပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ရရွိ၍ EP (သို႔) Pass တစ္ခုခု ေလွ်ာက္ထားပါက ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေကာင္တာတြင္ပင္ In principle Approval ကို နာရီပိုင္းအတြင္း ရရွိေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး NUS မွ ေက်ာင္းျပီးေသာ ကိုစိုးသီဟ အတြက္ (၁၀)ရက္ေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ ခက္ခဲေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ စိတ္၀င္စားစရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကိုစိုးသီဟသည္ (၃၁)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ကေမၻာဒီးယားသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျပီး ၎၏ EP Result အား အျဖဴအမည္း ကြဲျပားေအာင္း ေစာင့္စားရင္း မိမိ ပညာျဖင့္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနပါသည္။

၂။ ကိုမ်ိဳးထြန္း

၎သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္လည္း ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္ကာ Orchard လမ္းမေပၚ ဆႏၵျပမႈ၊ Referendum တြင္ “NO Campaign” လႈပ္ရွားမႈ အစရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး နာဂစ္ ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း ျပန္၀င္ကာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြ အလုပ္သမားဘ၀ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး မိမိ ရရွိေသာ ေခၽြးႏွဲစာ လစာနည္းနည္းမွ တစ္ခ်ိန္က အတူတကြ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ေထာင္က်ေနျပီး ေငြေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ Tanglin Police Station မွ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ခံခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၎၏ Work Permit မွာ (၃၁)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္၍ ၎တို႔ ကုမၸဏီမွ ၎အပါအ၀င္ အလုပ္သမား(၆)ေယာက္အား ထိုရက္မတိုင္မီ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့ရာ ၎တစ္ေယာက္သာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။

(စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ Work Permit ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား Reject ျဖစ္ပါက အျခားေသာ S Pass, Employment Pass & Student Pass ကဲ့သို႔ Appeal Letter တင္ခြင့္မရွိပါ။ Work Permit သက္တမ္းတိုးသူမွာ Reject ျဖစ္ပါက ႏို္င္ငံမွ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း ထြက္ခြာ ေပးရပါသည္။)

၎သည္ (၂)ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သူငယ္ခ်င္းအိမ္တြင္ ယာယီ ေနထိုင္ရင္း အလုပ္ရွာေဖြေနပါသည္။

၃။ ကိုလိႈင္မိုး

၎သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားတိုင္းတြင္ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ နာဂစ္ ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ျပန္၀င္္ လႈပ္ရွားခဲ့သူလည္း ျဖစ္ျပီး Tanglin Police Station ၏ ေခၚယူ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကို အမ်ားနည္းတူ ခံရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ Technical Supervisor ၊ S Pass holder အျဖစ္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီၾကီး တစ္ခုတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ၎၏ S Pass သက္တမ္းသည္ (၂၀)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၃၀)ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ MOM (Ministry of Manpower) ၌ ၎၏ ကုမၸဏီမွ သက္တမ္းတိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့ရာ (၁၇)ရက္၊ ဇူလိုင္္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ Reject Letter ကို MOM မွ လကၡံရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎၏ အထက္အရာရွိမွ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ရာ မည့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရရွိခဲ့ပါ။ ၎၏ အထက္အရာရွိမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္တစ္ကြ Appeal Letter ကို (၂၁)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ တင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း (၂၅)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မသိရွိရပဲ ထပ္မံ ျငင္းဆန္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎၏ S Pass မွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျပီး MOM Rule အရ Social Visit Pass ျဖင့္ (၅)ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၈ အထိ ေနထိုင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ Human Resource Department မွ ၎၏ အရာရွိထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ Email အရ ၎သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ Police Record ရွိေသာေၾကာင့္ MOM မွ လုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၎သည္ ထိုကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရင္း Ngee Ann Polytechnic ၌ Technology (Mechanical)၊ Diploma Course ကို အခ်ိန္ပိုင္း တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနရာ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္မွ (၂၄)ရက္အတြင္း 5th Semester Examination ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုစာေမးပြဲ ျပီးဆံုးခ်ိန္ထိ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ MOM သို႔ ေလွ်ာက္ထာခဲ့ရာ ICA သို႔ သြားခိုင္းခဲ့ျပီး ICA သို႔ သြားေလွ်ာက္ရာတြင္လည္း ေလွ်ာက္လႊာအား သိမ္းယူထားျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးပဲ ျငင္းဆန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈအရ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျပီး ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဗီဇာ ရ၊ မရ အာမ မခံႏိုင္ေၾကာင္းသာ သိခဲ့ရပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ကုန္ခါနီး စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာခင္ Re-Entry Visa အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၎၏ စပြန္ဆာ အား ICA မွ ႏွစ္ၾကိမ္တိတိ ေခၚယူကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎၏ စပြန္ဆာမွ ေလွ်ာက္ထားေပးမႈအား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၎အားလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာမည့္ေန႔တြင္ ICA မွ ေခၚယူကာ မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ Re-Entry Visa အား ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ေမးျမန္းျပီး (ပထမဦးဆံုး Social Visit Pass Extension ေလွ်ာက္ထားစဥ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္အေၾကာင္း ေက်ာင္းမွ ေပးေသာစာပါ ေပးခဲ့ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ Re-Entry Visa ေလွ်ာက္ထားစဥ္တြင္လည္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။) ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထား ရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ ေနာက္ စပြန္ဆာ တစ္ေယာက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။

၎သည္ (၅)ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ျပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ဗီဇာအား ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။

၄။ ကိုေက်ာ္စိုး

၎သည္ ျမန္မာ့အေရးအား ၾသဂုတ္လ အျဖဴေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္ျပီး စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ အဓိကက်စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အျပင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဲ့ျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရး ႒ာန ႏွင့္ Tanglin Police Station ၏ ေခၚယူ ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းကို လႈပ္ရွားမႈမ်ား မလုပ္ခင္ႏွင့္ လုပ္ျပီးတိုင္း မၾကာခဏ ခံရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ Temasek Polytechnic မွ Diploma in Hospitality & Management ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီး၍ က်န္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္ အလုပ္၀င္ခ်ိန္၌ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ Permanent Resident Application မွ ေျဖဆိုမႈ ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မသကၤာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိသည္ဟု ဆိုကာ စကၤာပူႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းမွ စတင္၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္္။ (စကၤာပူအစိုးရသည္ ျမန္မာ႔အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကို ထိုစဥ္ကတည္းမွ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။)

ထို႔ေနာက္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ အျမွင့္ဆုံး ျဖစ္ေသာ Referendum အျပီး နာဂစ္ ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံမႈ အရွိန္ရစဥ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေျဖဆိုမႈ ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကၤာပူ အစိုးရ၏ ရက္(၄၀)ၾကာ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႔ ထိမ္းသိန္းခံရစဥ္ ကာလအတြင္း (၅)ၾကိမ္တိတိ၊ စကၤာပူ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ စည္း႐ံုး ဆြဲေဆာင္ေသာ စကားမ်ားအား ေခ်ာ့တခါ ေခ်ာက္တလွည့္ျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

၎၏ PR ကဒ္ (သို႔) IC ကို ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေသာေန႔ (၁၆)ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ သိမ္းယူထားျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္္။ ၎၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာလည္း ၂၀၀၈၊ ဇြန္လထဲတြင္ သက္တမ္း ကုန္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္တမ္းတိုးရန္ သြားေလွ်ာက္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို သိမ္းယူ ထားျပီး ယေန႔ုအခ်ိန္ထိ သက္တမ္းတိုးျခင္းကိစၥ ျပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးပါ။ Re-Entry Permit သည္လည္း (၂၁)ရက္၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါသည္။

၎သည္ မိမိ၏ ကိစၥအား မည္သို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စကၤာပူ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ယူလာခဲ့ရန္သာ ေျပာဆိုျပီး တိက်စြာ ေျဖဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆံုး မိမိ၏ လက္ရွိေနထိုင္ရေသာ Status အား ျပတ္ျပတ္သားသား မၾကာခဏ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေနာက္တြင္မွ ၎အား Special Pass ထုတ္ေပးကာ (၃)ရက္၊ (၄)ရက္ တစ္ၾကိမ္ သက္တမ္း တိုးကာ ေနေစေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎ Special Pass ထုတ္ေပးေၾကာင္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

(PR တစ္ေယာက္အား ၎၏ PR Status အား Cancellation လုပ္ေၾကာင္း တရား၀င္ မထုတ္ျပန္ပဲ ေနထိုင္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ မရွိသူအား ထုတ္ေပးေလ့ရွိေသာ Special Pass ေပးျပီး မၾကာခဏ သက္တမ္းတိုး ေနထိုင္ေစျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။)

ယခုအခ်ိန္၌ ၎၏ လက္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မရွိသကဲ့သို႔ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ PR Status ကိုလည္း တိတိပပ မေျပာေသးပဲ စိတ္ဓါတ္ ယိုင္နဲ႔ ပ်က္ျပားေအာင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ခံေနရပါသည္္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ စကၤာပူ အစိုးရဘက္မွ ၎၏ PR Status ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိပဲ ၎၏ CPF (Central Provident Fund) (သို႔) စုေငြကို ထုတ္ယူေစရန္ ညႊန္ၾကားျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မိမိ သေဘာဆႏၵအရ ထြက္ခြာသြားသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္္ အတင္းအၾကပ္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ခံေနရပါသည္္။

(ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာ ျဖည့္စြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥမ်ား စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အနည္း ႏွင့္ အမ်ား ရွိၾကပါသည္္။ အမ်ားအားျဖင့္ PR ႏွင့္ PR မွီခို၊ EP မွီခို၊ ေက်ာင္းသား မွီခို ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ ေလွ်ာက္ေနစဥ္ကာလမွာပင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္္။ ယခုကဲ့သို႔ (၅)ႏွစ္ၾကာမွ အထူးတလည္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မၾကားဖူးပါ။ သာမန္အားျဖင့္ Permanent Resident တစ္ေယာက္ သည္ ေတာ္႐ံု ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုခု က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ပင္ က်သင့္ေသာ အျပစ္ ေပးဆပ္ျပီးပါက မိမိ၏ ပညာ၊ အရည္အခ်င္း ၊ ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ PR Status အတိုင္း ျပန္လည္ ေနထိုင္ခြင့္ ရၾကပါတယ္။ ယခုကိစၥသည္ ရာဇ၀တ္မႈ (Criminal) မဟုတ္ပဲ သာမန္က်ဴးလြန္မႈ (Offense) မွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္ဆံ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈအား ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးသင့္ပါသည္။)

၅။ ကိုသူရိန္၀င္း

၎သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တစ္္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တစ္သီးပုဂၢလ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလွ်က္ ရွိရာမွ Referendum အတြက္ Signature Campaign လႈပ္ရွားမႈမွ စတင္ကာ တက္တက္ၾကြၾကြ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျပီး နာဂစ္ ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရးတြင္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ျပည္လည္ ၀င္ေရာက္ ကူညီခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎သည္ Assistant Engineer ၊ S pass holder အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနျပီး ျမန္မာျပည္မွ နာဂစ္ ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ျပီး ျပန္လာခ်ိန္၌္ ICA မွ ၎၏ PR Application အတြက္ (၆)ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ Interview ရန္ စာျဖင့္ဆင့္ေခၚေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၎အား ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၊ လူအင္အား၊ အစည္းအေ၀း လုပ္ရာေနရာ၊ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေနရာ အစရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၎၏ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ PR Application အား Reject လုပ္ျပီး S Pass ကိုလည္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းပါက မည္သို႔ သေဘာရေၾကာင္း (၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္ၾကာ Officer (၂)ေယာက္မွ လွည့္ပတ္ ေမးျမန္းျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

၎သည္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီထက္ အခြင့္အလမ္း၊ လစာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု မွ အလုပ္တစ္ခုကို ရွာေဖြရရွိခဲ့ျပီး ၎ကုမၸဏီမွ (၁၇)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ Employment Pass ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ တိက်ေသာ အေျဖ မသိရွိရေသးပါ။

၆။ မေငြဇင္စိုး

၎သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ Orchard Protest မွလြဲ၍ Referendum အပါအ၀င္ က်န္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ နာဂစ္ ေလေဘး ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး Tanglin Police Station ၏ ေခၚယူ စစ္ေဆးေေမးျမန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ Temasek Polytechnic မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းျပီးခဲ့ေသာ PR တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး Engineering Company တစ္ခုတြင္ အဆက္မျပတ္ လုပ္လာခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး ၎၏ Re-Entry Permit သက္တမ္းမွာ (၁၁)ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုန္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ (၂၁)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုျဖင့္ သြားေရာက္ သက္တမ္း တိုးခဲ့ရာ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေျပာပဲ ခ်က္ခ်င္း တိုးမေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္ဟုသာ ေျပာၾကားျပီး ယေန႔အထိ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိ ေသးပါ။

(ပံုမွန္အားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္စံုျပီး အလုပ္ပံုမွန္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ပါက မိနစ္ (၃၀) အတြင္း ျပီးစီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ပါမစ္အား သက္တမ္း မကုန္ခင္ (၆) လ အလိုတြင္ စတင္ တိုးႏိုင္သကဲ့သို႔ သက္တမ္းကုန္ေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မထြက္ခင္ထိ တိုးႏိုင္ပါသည္။)

၇။ ကို၀ဏၰေစာသိန္း ႏွင့္ ၈။ မေအးသႏၱာ

၎တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား ျပဳလုပ္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေလးမ်ားမွ အစ Orchard လမ္းမေပၚ ဆႏၵျပမႈ၊ Referendum တြင္ “NO Campaign” လႈပ္ရွားမႈ အစရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး Tanglin Police Station ၏ ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း ကို ခံရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ကို၀ဏၰေစာသိန္းသည္ National University of Singapore မွ ေက်ာင္းျပီးေသာ PR ၊ Engineer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး ၎၏ အမ်ိဳးသမီးမွာ ၎ကို မွီခို၍ PR ျဖစ္လာကာ Accountant အျဖစ္ အလုပ္ကို ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ Re-Entry Permits သည္ (၁၅)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဲ့ျပီး (၂)ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ သက္တမ္း သြားတိုးခဲ့ရာ ယခင္ တစ္ေယာက္အတိုင္း ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးပဲ ယခုခ်က္ခ်င္း တိုးမေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္ဟုသာ ေျပာျပီး ယေန႔ထိ တိုးမေပးေသးပါ။

Re-Entry Permits သက္တမ္း ကုန္သြားျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံျပန္ရန္ (သို႔) အျခားႏိုင္ငံထြက္ခြာပါက ျပန္၀င္ရန္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနရပါသည္။

၉။ ကိုစိုးထြန္း

၎သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္း တြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ Handphone ျဖင့္ စတင္ လႈံ႕ေဆာ္ သတင္းျဖန္႔ျခင္းေၾကာင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရး ႒ာနမွ ေခၚယူ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း စတင္ ခံခဲ့ရျပီး Orchard Protest ႏွင့္ Referendum အပါအ၀င္ အျခားထင္ရွားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတင္းၾကားတိုင္း Tanglin Police Station ၏ ဖုန္းျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို အမ်ားနည္းတူ ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္လည္း Temasek Polytechnic မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းျပီးေသာ PR တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ယခင္က Engineering Company ႏွစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ Real Estate Company တစ္ခု၌ Senior Associate Manager အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ၎၏ Re-Entry Permit သက္တမ္းမွာ (၃၁)ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

(၂၃)ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ကေလးေက်ာင္းထားရန္ လာစံုစမ္းေသာ အသိ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၏ Social Visit Pass သက္တမ္းတိုးရန္ စပြန္ဆာလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုမိတ္ေဆြက ICA သို႔ သြားေလွ်ာက္ေသာအခါ Immigration Officer မွ ၎၏ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မွားယြင္းမႈ တစ္ခုခု ျဖစ္ေန၍ တိုးမေပးႏိုင္ၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အတြက္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပႆနာမွာ စပြန္ဆာေၾကာင့္ ျဖစ္၍ လဲေလွ်ာက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက မည္သို႔မွ တိုးမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(လက္ရွိ တရား၀င္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေပးထားေသာ PR IC ကဒ္မွာ အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ပဲ တစ္ခုခု မွားယြင္းေနသည္ ဆိုျခင္းမွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။)

၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၎တို႔၏ နာမည္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဖာ္ျပရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါ။

၎တို႔ (၃)ဦးမွာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး (၂)ဦးမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၌ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ျပီး က်န္တစ္ဦးမွာ Referendum ႏွင့္ နာဂစ္ ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူတို႔ ျဖစ္သည္။ Temasek Polytechnic မွ Engineering ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးၾကေသာ PR မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ႏွစ္ဦးမွာ Engineering Field တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးမွာ လက္ရွိတြင္္ NUS ၌ ေက်ာင္းဆက္တက္ေနပါသည္။

၎တို႔ (၃)ဦးသည္လည္း Re-Entry Permit သက္တမ္းတိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အမ်ားနည္းတူ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရရွိေသးပဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး တစ္ေယာက္မွာ ဧျပီလ၊ ၂၀၀၈ တြင္ သက္တမ္း ကုန္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၈တြင္ သက္တမ္း ကုန္သြားခဲ့သျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မိမိတို႔၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥတို႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္ရန္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ICA ႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းခ်က္အရ ျပန္၀င္ခြင့္ ဗီဇာရရန္ မေသခ်ာျခင္း၊ ၎တို႔၏ PR Status ပ်က္ျပယ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ ထြက္ခြာျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ စကၤာပူႏိုင္ငံ အတြင္း၌သာ ေျခခ်ဳပ္ မိ္ေနပါသည္။ က်န္တစ္ေယာက္မွာလည္း ၂၀၀၈၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း သက္တမ္း ကုန္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

(ပံုမွန္အားျဖင့္ PR တစ္ေယာက္သည္ Re-Entry Permit သက္တမ္း မတိုးျဖစ္ခင္ (သို႔) မတိုးပဲ အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားပါက Re-Entry Visa ေလွ်ာက္ထားကာ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ျပီး မိမိ ရရွိထားေသာ PR Status ကို လြယ္ကူစြာ ျပန္ေလွ်ာက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း စကၤာပူအစိုးရမွ Re-Entry Visa ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါက (သို႔) စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မ၀င္ႏိုင္ပါက PR Status သည္ အလိုလို ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ Re-Entry Visa ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းမွာ ICA ၏ ေၾကာက္စရာ လက္သံုးစကားျဖစ္ေသာ case by case basic , subject to approval … ျဖစ္ေပသည္။)

သုံးသပ္ခ်က္

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ထိခိုက္ေအာင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာ့အေရးကိစၥကိုိသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အာ႐ံုစိုက္ကာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ့အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အမ်ားနည္းတူ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔၏ ပညာ၊ အရည္အခ်င္း၊ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ျပီးမွ ထို Status မ်ားကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရး ႒ာန ႏွင့္ Tanglin Police Station ၏ ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားတြင္မွ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တိုက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္၊ ႐ိုးသားေသာ လုပ္ရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားသည္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ Pass မ်ား၊ Re-Entry Permit မ်ား သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ္လည္း မၾကာမီ္ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ဆက္တိုက္ ကုန္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုသို႔ သိကၡာ မရွိေသာ လုပ္ရပ္ျဖင့္ န အ ဖ အလိုက် ျမန္မာ့အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား စနစ္တက် တတိတိ ျဖိဳခြဲေနျခင္းအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရွိျပီး ၎တို႔၏ မႈမမွန္ေသာ လုပ္ရပ္အား ႐ႈတ္ခ်ရန္ ႏွင့္ ရပ္တန္႔ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ဆာင္ေပးၾကပါရန္ ေရႊျမန္မာ အေပါင္းတို႔ အား တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဒီလြန္

မနက္ (၄း၃၂)နာရီ

(၁၃)ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၈

Comments